In de toekomst wil het instituut de communicatie verbeteren met wie een klacht indient. Het BIV telt zowat 8.900 leden die erkend zijn als vastgoedmakelaar. De voorbije drie jaar leidden tuchtklachten ertoe dat 158 van hen werden geschrapt. Het gaat daarbij zeker niet altijd om "zware gevallen", die zich bijvoorbeeld schuldig maken aan het slecht beheer van gelden. De helft werd geschrapt omdat ze niet over een verzekering beroepsaansprakelijkheid beschikten. "Wij tillen daar zwaar aan omdat het niet hebben van zo'n verzekering heel nadelig kan zijn voor de consument", luidt het.

Er zijn echter ook mensen die het beroep van vastgoedmakelaar onwettig uitoefenen en zich bezighouden met malafide praktijken. Zij worden in het vizier genomen door de dienst opsporing van het BIV.

Als er voldoende bewijsstukken worden verzameld (inspectierapporten van privédetectives, vaststellingen van een deurwaarder, ...), stapt het BIV naar de correctionele rechtbank of de rechtbank van koophandel.

Het instituut wordt steeds meer in het gelijk gesteld: in 2009 was dat 35 keer het geval, in 2007 22 keer. In de toekomst wil het BIV zich transparanter opstellen ten opzichte van de publieke opinie.

Klagers zullen op geregelde tijdstippen worden ingelicht over het verloop van hun dossier en rechtszaken zullen gevolgd kunnen worden via een speciale rubriek op de website www.biv.be. Het BIV wil door de aanwerving van twee extra juristen ook de termijnen verkorten waarbinnen een klacht behandeld wordt.

In de toekomst wil het instituut de communicatie verbeteren met wie een klacht indient. Het BIV telt zowat 8.900 leden die erkend zijn als vastgoedmakelaar. De voorbije drie jaar leidden tuchtklachten ertoe dat 158 van hen werden geschrapt. Het gaat daarbij zeker niet altijd om "zware gevallen", die zich bijvoorbeeld schuldig maken aan het slecht beheer van gelden. De helft werd geschrapt omdat ze niet over een verzekering beroepsaansprakelijkheid beschikten. "Wij tillen daar zwaar aan omdat het niet hebben van zo'n verzekering heel nadelig kan zijn voor de consument", luidt het. Er zijn echter ook mensen die het beroep van vastgoedmakelaar onwettig uitoefenen en zich bezighouden met malafide praktijken. Zij worden in het vizier genomen door de dienst opsporing van het BIV. Als er voldoende bewijsstukken worden verzameld (inspectierapporten van privédetectives, vaststellingen van een deurwaarder, ...), stapt het BIV naar de correctionele rechtbank of de rechtbank van koophandel. Het instituut wordt steeds meer in het gelijk gesteld: in 2009 was dat 35 keer het geval, in 2007 22 keer. In de toekomst wil het BIV zich transparanter opstellen ten opzichte van de publieke opinie. Klagers zullen op geregelde tijdstippen worden ingelicht over het verloop van hun dossier en rechtszaken zullen gevolgd kunnen worden via een speciale rubriek op de website www.biv.be. Het BIV wil door de aanwerving van twee extra juristen ook de termijnen verkorten waarbinnen een klacht behandeld wordt.