De waarde van het Belgisch vasdtgoed in handen van particulieren - 1.412 miljard euro - stemt volgens de berekeningen van het INR overeen met 334 procent van het bruto binnenlands product (bbp): het totaal aan geproduceerde goederen en diensten in ons land.

Het geraamde bedrag aan vastgoed ligt bovendien aanzienlijk hoger dan de omvang van het netto financieel vermogen van particulieren, dat op 1.066 miljard euro wordt geraamd.

Het INR maakte naar eigen zeggen voor het eerst de oefening rond de waarde van grondpercelen, voor de periode 2005-2016.

Het vastgoedvermogen van de Belg bestaat voor ruim 60 procent uit grond, en voor net geen 40 procent uit gebouwen.

Het overgrote deel (74,2 procent) zijn residentiële bebouwde gronden, naast 6,3 procent overige bebouwde grond (bijv. winkels of bedrijven), bouwgrond (5 procent), landbouwgrond (4,5 procent) en overige gronden (5,6 procent).

De totale waarde aan grond wordt op 863 miljard euro geschat, of bijna een verdubbeling tegenover 2005 (496 miljard euro). De gemiddelde groei op jaarbasis bedraagt zo'n 5,2 procent. De hoeveelheid gebouwen bij particulieren is zo'n 549 miljard euro waard. Het gaat in dat geval bijna volledig (97 procent) om woongebouwen. In 2005 waren die gebouwen in totaal 369,2 miljard euro waard.

De waarde van het Belgisch vasdtgoed in handen van particulieren - 1.412 miljard euro - stemt volgens de berekeningen van het INR overeen met 334 procent van het bruto binnenlands product (bbp): het totaal aan geproduceerde goederen en diensten in ons land. Het geraamde bedrag aan vastgoed ligt bovendien aanzienlijk hoger dan de omvang van het netto financieel vermogen van particulieren, dat op 1.066 miljard euro wordt geraamd.Het INR maakte naar eigen zeggen voor het eerst de oefening rond de waarde van grondpercelen, voor de periode 2005-2016. Het vastgoedvermogen van de Belg bestaat voor ruim 60 procent uit grond, en voor net geen 40 procent uit gebouwen. Het overgrote deel (74,2 procent) zijn residentiële bebouwde gronden, naast 6,3 procent overige bebouwde grond (bijv. winkels of bedrijven), bouwgrond (5 procent), landbouwgrond (4,5 procent) en overige gronden (5,6 procent). De totale waarde aan grond wordt op 863 miljard euro geschat, of bijna een verdubbeling tegenover 2005 (496 miljard euro). De gemiddelde groei op jaarbasis bedraagt zo'n 5,2 procent. De hoeveelheid gebouwen bij particulieren is zo'n 549 miljard euro waard. Het gaat in dat geval bijna volledig (97 procent) om woongebouwen. In 2005 waren die gebouwen in totaal 369,2 miljard euro waard.