Uplace heeft de bouwaanvraag voor het grootschalig winkelcomplex in Machelen opnieuw ingediend. Das was nodig, nadat de Raad der Vergunningsbetwistingen de toegekende bouwvergunning op 5 juli vernietigd had.

Op 3 augustus start 60 dagen lang een openbaar onderzoek over de nieuwe aanvraag. Bij Uplace wordt er niet aan getwijfeld dat de nieuwe stedenbouwkundige vergunning tegen eind 2016 zal worden uitgereikt, zodat de bouw begin 2017 kan worden opgestart.

Ruimtelijk plan

Bij Uplace wijst woordvoerster Mieke De Sutter erop dat de Raad der Vergunningsbetwistingen in juli niet anders kon dan de bouwvergunning vernietigen, omdat het vonnis gebaseerd was op het vorige ruimtelijke uitvoeringsplan GRUP Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel, dat na de vernietiging in een gewijzigde vorm in januari van dit jaar opnieuw goedgekeurd werd door de Vlaamse regering.

"De vergunning werd dus niet vernietigd op basis van inhoudelijke argumenten, maar enkel en alleen op basis van een puur juridisch argument", aldus De Sutter. Hoewel het nu al de 11e keer is dat er over het omstreden project een openbaar onderzoek wordt georganiseerd, leeft bij Uplace het vertrouwen dat de hernomen procedure positief zal aflopen, en dat de stedebouwkundige vergunning binnen een aanvaardbare tijdspanne wordt afgeleverd.

"Na toekenning van deze vergunning zal het project opnieuw volledig vergund zijn en kan begin 2017 de eerste steen worden gelegd. Als alles volgen plan verloopt, zal het complex in het voorjaar van 2019 de deuren kunnen openen", meent De Sutter.

Leuven gaat dwarsliggen

In een reactie laat de Leuvense schepen Carl Devlies (CD&V) weten dat het stadsbestuur een eventuele nieuwe bouwvergunning zeker opnieuw zal aanvechten. "Die zal immers gebaseerd zijn op het nieuwe GRUP VSGB, dat volgens ons niet geldig is en waarvan we daarom eveneens bij de Raad van State de vernietiging bepleiten.

We zullen daarom tijdens het openbaar onderzoek over de bouwvergunningsaanvraag onze bemerkingen overmaken, maar een nieuwe vergunning zeker opnieuw betwisten", aldus Devlies, die er ook op wijst dat er nog een vernietigingsprocedure loopt tegen de milieuvergunning. (Belga/BO)

Uplace heeft de bouwaanvraag voor het grootschalig winkelcomplex in Machelen opnieuw ingediend. Das was nodig, nadat de Raad der Vergunningsbetwistingen de toegekende bouwvergunning op 5 juli vernietigd had. Op 3 augustus start 60 dagen lang een openbaar onderzoek over de nieuwe aanvraag. Bij Uplace wordt er niet aan getwijfeld dat de nieuwe stedenbouwkundige vergunning tegen eind 2016 zal worden uitgereikt, zodat de bouw begin 2017 kan worden opgestart. Bij Uplace wijst woordvoerster Mieke De Sutter erop dat de Raad der Vergunningsbetwistingen in juli niet anders kon dan de bouwvergunning vernietigen, omdat het vonnis gebaseerd was op het vorige ruimtelijke uitvoeringsplan GRUP Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel, dat na de vernietiging in een gewijzigde vorm in januari van dit jaar opnieuw goedgekeurd werd door de Vlaamse regering."De vergunning werd dus niet vernietigd op basis van inhoudelijke argumenten, maar enkel en alleen op basis van een puur juridisch argument", aldus De Sutter. Hoewel het nu al de 11e keer is dat er over het omstreden project een openbaar onderzoek wordt georganiseerd, leeft bij Uplace het vertrouwen dat de hernomen procedure positief zal aflopen, en dat de stedebouwkundige vergunning binnen een aanvaardbare tijdspanne wordt afgeleverd. "Na toekenning van deze vergunning zal het project opnieuw volledig vergund zijn en kan begin 2017 de eerste steen worden gelegd. Als alles volgen plan verloopt, zal het complex in het voorjaar van 2019 de deuren kunnen openen", meent De Sutter. In een reactie laat de Leuvense schepen Carl Devlies (CD&V) weten dat het stadsbestuur een eventuele nieuwe bouwvergunning zeker opnieuw zal aanvechten. "Die zal immers gebaseerd zijn op het nieuwe GRUP VSGB, dat volgens ons niet geldig is en waarvan we daarom eveneens bij de Raad van State de vernietiging bepleiten. We zullen daarom tijdens het openbaar onderzoek over de bouwvergunningsaanvraag onze bemerkingen overmaken, maar een nieuwe vergunning zeker opnieuw betwisten", aldus Devlies, die er ook op wijst dat er nog een vernietigingsprocedure loopt tegen de milieuvergunning. (Belga/BO)