Als u een woning verkoopt, dan kunt u dat onderhands of openbaar doen. Tot nu toe zijn er meestal twee zitdagen nodig om een verkoop te kunnen realiseren.

Op de eerste zitdag dagen er immers dikwijls te weinig kandidaat-kopers op, zodat een tweede zitdag nodig is om tot een goede prijs te komen. Tussen de eerste en de tweede zitdag moeten er minstens 14 dagen zitten.

In de praktijk duurt dat meestal langer. Er gaat dus nogal wat tijd overheen voor de definitieve verkoop wordt voltrokken. Het systeem van de twee zitdagen brengt eveneens extra kosten met zich mee.

Alleen al aan de nodige publiciteit kost elke zitdag 1500 à 2000 EUR. Aan dat tijdverlies en de extra kosten komt vanaf 1 januari 2010 mogelijk een einde. Er ligt immers een wetsvoorstel op tafel om de openbare verkopen in principe in één zitdag te laten verlopen. Het recht op hoger bod blijft wel behouden.

Als de verkoper na de eerste zitdag niet tevreden is met de geboden prijs, dan kan hij een hoger bod uitlokken op een tweede koopdag, de definitieve zitdag. De verkoper kan bij een vrijwillige openbare verkoop het recht op hoger bod altijd intrekken. Hij zal dat natuurlijk alleen doen als hij tevreden is met de geboden prijs of als hij spoed wil zetten achter de verkoop.

In het nieuwe wetsvoorstel - let op, het is nog geen wet - is er ook een systeem om zoveel mogelijk kopers te laten bieden op de eerste (en in principe enige) zitdag. De notaris kan immers op de eerste zitdag een instelprijs vastleggen.

De kandidaat-koper die als eerste die prijs - eigenlijk de geschatte verkoopwaarde - biedt, krijgt een premie van 1 % van dit bod. Die premie wordt nadien van de koopprijs afgetrokken als deze bieder de woning ook effectief koopt. Koopt er iemand anders, dan zal er geen premie worden toegekend.

Als u een woning verkoopt, dan kunt u dat onderhands of openbaar doen. Tot nu toe zijn er meestal twee zitdagen nodig om een verkoop te kunnen realiseren. Op de eerste zitdag dagen er immers dikwijls te weinig kandidaat-kopers op, zodat een tweede zitdag nodig is om tot een goede prijs te komen. Tussen de eerste en de tweede zitdag moeten er minstens 14 dagen zitten. In de praktijk duurt dat meestal langer. Er gaat dus nogal wat tijd overheen voor de definitieve verkoop wordt voltrokken. Het systeem van de twee zitdagen brengt eveneens extra kosten met zich mee. Alleen al aan de nodige publiciteit kost elke zitdag 1500 à 2000 EUR. Aan dat tijdverlies en de extra kosten komt vanaf 1 januari 2010 mogelijk een einde. Er ligt immers een wetsvoorstel op tafel om de openbare verkopen in principe in één zitdag te laten verlopen. Het recht op hoger bod blijft wel behouden. Als de verkoper na de eerste zitdag niet tevreden is met de geboden prijs, dan kan hij een hoger bod uitlokken op een tweede koopdag, de definitieve zitdag. De verkoper kan bij een vrijwillige openbare verkoop het recht op hoger bod altijd intrekken. Hij zal dat natuurlijk alleen doen als hij tevreden is met de geboden prijs of als hij spoed wil zetten achter de verkoop. In het nieuwe wetsvoorstel - let op, het is nog geen wet - is er ook een systeem om zoveel mogelijk kopers te laten bieden op de eerste (en in principe enige) zitdag. De notaris kan immers op de eerste zitdag een instelprijs vastleggen. De kandidaat-koper die als eerste die prijs - eigenlijk de geschatte verkoopwaarde - biedt, krijgt een premie van 1 % van dit bod. Die premie wordt nadien van de koopprijs afgetrokken als deze bieder de woning ook effectief koopt. Koopt er iemand anders, dan zal er geen premie worden toegekend.