Terwijl de hoge energieprijzen aanzetten tot reflectie, wordt stilaan duidelijk dat ook water schaars is. In Veurne toont het Suikerpark de weg aan alle duurzame wijken die behalve op energie ook op slim waterbeheer willen inzetten.

Duurzaamheid behelst meer dan de installatie van enkele warmtepompen en zonnepanelen. Water, biodiversiteit en circulariteit zijn evengoed aandachtspunten. En ook betaalbaarheid is een thema dat aan belang wint. 'Een duurzame wijk is ook een sociale wijk'.