De huidige wet vertoont een aantal leemtes die verhinderen dat de consument de goede keuze kan maken voor een van de belangrijkste beslissingen in zijn leven, vindt de consumentenorganisatie.

Het kan volgens Test-Aankoop niet zijn dat voor hypothecaire leningen minder strenge regels gelden dan voor consumentenkrediet.

"Zo stellen bijvoorbeeld hypothecaire kredietgevers voor om verschillende leningen in een hypothecaire lening te hergroeperen, zelfs als men een betalingsachterstand heeft. Zulke praktijken zijn verboden in de wet op het consumentenkrediet, maar toegelaten voor een hypothecair krediet. Absurd! ", klinkt het.

Leningen met een variabele intrestvoet kunnen overeenkomstig de wet worden herzien volgens de evolutie van een referentie-index.
"Jammer genoeg slagen sommige financiële instellingen erin identieke leningen met een identieke intrestvoet toch op een verschillende manier te laten evolueren.

De consument is slachtoffer van het gebrek aan duidelijkheid en transparantie bij leningen met variabele intrestvoet", aldus de consumentenorganisatie. Leningen met een lage intrestvoet worden ook vaak gekoppeld aan nevenproducten, zoals een schuldsaldoverzekering of een woonverzekering.

Wanneer de consument voor dit nevenproduct achteraf overstapt van de kredietgever naar een voor hem voordeligere instelling, riskeert hij de voordelige intrestvoet te verliezen.

Test-Aankoop pleit er ook voor dat elke kredietgever een tarievenblad uitwerkt dat de werkelijkheid zo dicht mogelijk benadert en dat in de meerderheid van de gevallen rechtstreeks kan worden toegepast.

De huidige wet vertoont een aantal leemtes die verhinderen dat de consument de goede keuze kan maken voor een van de belangrijkste beslissingen in zijn leven, vindt de consumentenorganisatie. Het kan volgens Test-Aankoop niet zijn dat voor hypothecaire leningen minder strenge regels gelden dan voor consumentenkrediet. "Zo stellen bijvoorbeeld hypothecaire kredietgevers voor om verschillende leningen in een hypothecaire lening te hergroeperen, zelfs als men een betalingsachterstand heeft. Zulke praktijken zijn verboden in de wet op het consumentenkrediet, maar toegelaten voor een hypothecair krediet. Absurd! ", klinkt het. Leningen met een variabele intrestvoet kunnen overeenkomstig de wet worden herzien volgens de evolutie van een referentie-index. "Jammer genoeg slagen sommige financiële instellingen erin identieke leningen met een identieke intrestvoet toch op een verschillende manier te laten evolueren. De consument is slachtoffer van het gebrek aan duidelijkheid en transparantie bij leningen met variabele intrestvoet", aldus de consumentenorganisatie. Leningen met een lage intrestvoet worden ook vaak gekoppeld aan nevenproducten, zoals een schuldsaldoverzekering of een woonverzekering. Wanneer de consument voor dit nevenproduct achteraf overstapt van de kredietgever naar een voor hem voordeligere instelling, riskeert hij de voordelige intrestvoet te verliezen. Test-Aankoop pleit er ook voor dat elke kredietgever een tarievenblad uitwerkt dat de werkelijkheid zo dicht mogelijk benadert en dat in de meerderheid van de gevallen rechtstreeks kan worden toegepast.