Wie op zijn maandelijks loonbriefje minder dan 1.712 euro bruto ziet staan, heeftr het moeilijker dan ooit om een eigen woning te verwerven. Op tien jaar tijd is het percentage lage inkomens dat een hius kon kopen gedaald van 49 naar 37 procent. Dat blijkt uit ene marktanalyse van woningbouwer Bostoen, die haar eigen bevindingen naast cijfers van de FOD Economie legde. Volgens de bouwgroep zijn het vooral de tweeverdieners in deze inkomenscategorie die het onderspit delven.

Vier factoren werken de dalende trend in de hand: hoge grondprijzen, een gebrek aan interessante locaties, strengere energienormen; en de belastingen op nieuwbouwwoningen. Die belastingen zijn goed voor zowat de helft van de totale nieuwbouwkost. 'Nieuwbouw is nu eenmaal broodnodig, want het Belgische woningpark behoort met een gemiddelde leeftijd van 52 jaar tot het oudste van Europa', klinkt het bij Bostoen-CEO Peter Impe. 'Die oude woningen laten het echter bouwtechnisch niet altijd toe om energie-efficiënt en naar hedendaagse comfortnormen te verbouwen.'

Het grootste probleem zit evenwel bij de bouwgrond.Vandaag betaal je gemiddeld 254 euro per vierkante meter, in de steden pieken de prijzen tot 520 euro per vierkante meter. Om bouwen goedkoper te maken, zou volgens Bostoen de Vlaamse overheid het aanbod moeten verruimen door een deel van haar eigen beschikbare bouwgronden of leegstaande panden op de markt te gooien.

De Vlaamse overheid beschikt vandaag naar schatting over zo'n 4.000 hectare aan bouwgronden, vergelijkbaar met de oppervlakte van zo'n 6.500 voetbalvelden. Het gaat om gronden die rechtstreeks of onrechtstreeks in handen zijn van lokale overheden, OCMW's en kerkfabrieken. De provincie Antwerpen spant de kroon met zo'n 824 hectare, gevolgd door Vlaams-Brabant (586 ha) en Limburg (571 ha).

Wie op zijn maandelijks loonbriefje minder dan 1.712 euro bruto ziet staan, heeftr het moeilijker dan ooit om een eigen woning te verwerven. Op tien jaar tijd is het percentage lage inkomens dat een hius kon kopen gedaald van 49 naar 37 procent. Dat blijkt uit ene marktanalyse van woningbouwer Bostoen, die haar eigen bevindingen naast cijfers van de FOD Economie legde. Volgens de bouwgroep zijn het vooral de tweeverdieners in deze inkomenscategorie die het onderspit delven. Vier factoren werken de dalende trend in de hand: hoge grondprijzen, een gebrek aan interessante locaties, strengere energienormen; en de belastingen op nieuwbouwwoningen. Die belastingen zijn goed voor zowat de helft van de totale nieuwbouwkost. 'Nieuwbouw is nu eenmaal broodnodig, want het Belgische woningpark behoort met een gemiddelde leeftijd van 52 jaar tot het oudste van Europa', klinkt het bij Bostoen-CEO Peter Impe. 'Die oude woningen laten het echter bouwtechnisch niet altijd toe om energie-efficiënt en naar hedendaagse comfortnormen te verbouwen.'Het grootste probleem zit evenwel bij de bouwgrond.Vandaag betaal je gemiddeld 254 euro per vierkante meter, in de steden pieken de prijzen tot 520 euro per vierkante meter. Om bouwen goedkoper te maken, zou volgens Bostoen de Vlaamse overheid het aanbod moeten verruimen door een deel van haar eigen beschikbare bouwgronden of leegstaande panden op de markt te gooien.De Vlaamse overheid beschikt vandaag naar schatting over zo'n 4.000 hectare aan bouwgronden, vergelijkbaar met de oppervlakte van zo'n 6.500 voetbalvelden. Het gaat om gronden die rechtstreeks of onrechtstreeks in handen zijn van lokale overheden, OCMW's en kerkfabrieken. De provincie Antwerpen spant de kroon met zo'n 824 hectare, gevolgd door Vlaams-Brabant (586 ha) en Limburg (571 ha).