Als het college niet tijdig een beslissing neemt, resulteert de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning automatisch in een weigering. Op die manier neemt de decreetgever het college van burgemeester en schepenen in bescherming, legt LDD uit.

"Wij willen de rollen omkeren en de burgers en ondernemers de rechtszekerheid bieden waar ze recht op hebben", staat in een persbericht te lezen. Vlaams parlementslid Ivan Sabbe verduidelijkt dat, "indien het college binnen de vooropgestelde termijn geen beslissing neemt, de aangevraagde vergunning automatisch moet worden afgeleverd.

De burger of ondernemer mag er in dat geval vanuit gaan dat de vergunning stilzwijgend is aanvaard. Geen nieuws is dus goed nieuws." Door het automatisch verstrekken van een onvoorwaardelijke bouwvergunning, wil LDD
het college sanctioneren voor zijn 'stilzitten'.
Om de rechtszekerheid van derden te garanderen, moet het college op
de eerstvolgende werkdag na het verstrijken van de vervaltermijn
verplicht worden een gemotiveerde en onvoorwaardelijke
vergunningsbeslissing op te maken, vult Sabbe verder aan. "Die onvoorwaardelijke
vergunningsbeslissing geldt dan als uitdrukkelijke vergunning. Op die
manier worden de rechten van alle belanghebbende personen en
instanties ten volle gerespecteerd." GEJ/(KNS)/
./.Als het college niet tijdig een beslissing neemt, resulteert de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning automatisch in een weigering. Op die manier neemt de decreetgever het college van burgemeester en schepenen in bescherming, legt LDD uit. "Wij willen de rollen omkeren en de burgers en ondernemers de rechtszekerheid bieden waar ze recht op hebben", staat in een persbericht te lezen. Vlaams parlementslid Ivan Sabbe verduidelijkt dat, "indien het college binnen de vooropgestelde termijn geen beslissing neemt, de aangevraagde vergunning automatisch moet worden afgeleverd. De burger of ondernemer mag er in dat geval vanuit gaan dat de vergunning stilzwijgend is aanvaard. Geen nieuws is dus goed nieuws." Door het automatisch verstrekken van een onvoorwaardelijke bouwvergunning, wil LDD het college sanctioneren voor zijn 'stilzitten'. Om de rechtszekerheid van derden te garanderen, moet het college op de eerstvolgende werkdag na het verstrijken van de vervaltermijn verplicht worden een gemotiveerde en onvoorwaardelijke vergunningsbeslissing op te maken, vult Sabbe verder aan. "Die onvoorwaardelijke vergunningsbeslissing geldt dan als uitdrukkelijke vergunning. Op die manier worden de rechten van alle belanghebbende personen en instanties ten volle gerespecteerd." GEJ/(KNS)/ ./.