Volgens het parlementslid weigert Reynders groen licht te geven aan het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) om 200 miljoen euro van zijn ontleningscapaciteit aan te boren. Daardoor komt het toekennen van goedkope energieleningen aan gezinnen in het gedrang, waarschuwt De Wachter.

Het FRGE verstrekt goedkope leningen aan gezinnen die energiebesparende investeringen uitvoeren. De toekenning van de leningen ligt in handen van de lokale besturen. Om hen daar extra toe aan te zetten, besliste de Vlaamse regering begin september nog zich grotendeels garant te stellen via een waarborglening.

"Door deze waarborglening hebben verschillende lokale overheden de stap gezet om in het systeem te stappen", verduidelijkt De Wachter. Van de ontleningscapaciteit van 250 miljoen euro bij het FRGE werd volgens haar intussen 50 miljoen opgenomen. Voor het opnemen van het resterende krediet is toestemming van minister van Financiën Reynders nodig, "maar die is niet van plan die middelen vrij te maken", aldus De Wachter.

Volgens het parlementslid weigert Reynders groen licht te geven aan het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) om 200 miljoen euro van zijn ontleningscapaciteit aan te boren. Daardoor komt het toekennen van goedkope energieleningen aan gezinnen in het gedrang, waarschuwt De Wachter. Het FRGE verstrekt goedkope leningen aan gezinnen die energiebesparende investeringen uitvoeren. De toekenning van de leningen ligt in handen van de lokale besturen. Om hen daar extra toe aan te zetten, besliste de Vlaamse regering begin september nog zich grotendeels garant te stellen via een waarborglening. "Door deze waarborglening hebben verschillende lokale overheden de stap gezet om in het systeem te stappen", verduidelijkt De Wachter. Van de ontleningscapaciteit van 250 miljoen euro bij het FRGE werd volgens haar intussen 50 miljoen opgenomen. Voor het opnemen van het resterende krediet is toestemming van minister van Financiën Reynders nodig, "maar die is niet van plan die middelen vrij te maken", aldus De Wachter.