Om een budgettaire ontsporing te vermijden, paste de Vlaamse regering in oktober 2009 de regels rond de renovatiepremie aan. Alleen werken die de basiskwaliteit van de woningen verbeteren, komen nog in aanmerking.

Hoewel de strengere regels al eind oktober 2009 werden ingevoerd, waren er ook in november (3.021) en december (5.199) nog opvallend veel aanvragen.

Mede door die toevloed heeft de administratie in bepaalde dossiers moeite om de maximale doorlooptijd van zeven maanden te respecteren. Volgens Van den Bossche ligt er gemiddeld 217 dagen tussen het moment van de aanvraag en de uitbetaling van de premie.

Die lange doorlooptijden hebben volgens Van den Bossche ook te maken met het krediettekort in 2009 en met informaticaproblemen. In januari 2010 liep het aantal aanvragen terug tot 1.391. Toch blijft het volgens Van den Bossche moeilijk om de budgettaire impact in te schatten.

"Als de dalende trend van januari 2010 doorzet, zal de budgettaire impact beperkt blijven", luidt het. "Aangezien er nog steeds geen dossiers 'nieuw regime' zijn die in de fase zijn gekomen van de berekening van de premie, hebben we met andere woorden nog geen zicht op het effect van de besparingsmaatregelen op het gemiddeld premiebedrag", besluit Van den Bossche.

Om een budgettaire ontsporing te vermijden, paste de Vlaamse regering in oktober 2009 de regels rond de renovatiepremie aan. Alleen werken die de basiskwaliteit van de woningen verbeteren, komen nog in aanmerking. Hoewel de strengere regels al eind oktober 2009 werden ingevoerd, waren er ook in november (3.021) en december (5.199) nog opvallend veel aanvragen.Mede door die toevloed heeft de administratie in bepaalde dossiers moeite om de maximale doorlooptijd van zeven maanden te respecteren. Volgens Van den Bossche ligt er gemiddeld 217 dagen tussen het moment van de aanvraag en de uitbetaling van de premie. Die lange doorlooptijden hebben volgens Van den Bossche ook te maken met het krediettekort in 2009 en met informaticaproblemen. In januari 2010 liep het aantal aanvragen terug tot 1.391. Toch blijft het volgens Van den Bossche moeilijk om de budgettaire impact in te schatten. "Als de dalende trend van januari 2010 doorzet, zal de budgettaire impact beperkt blijven", luidt het. "Aangezien er nog steeds geen dossiers 'nieuw regime' zijn die in de fase zijn gekomen van de berekening van de premie, hebben we met andere woorden nog geen zicht op het effect van de besparingsmaatregelen op het gemiddeld premiebedrag", besluit Van den Bossche.