Vorig jaar waren er 1.147 transacties van industrieel en logistiek vastgoed, 19 procent meer dan in coronajaar 2020 en 41 procent meer dan het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar. In totaal ging het om 2,29 miljoen vierkante meter aan vastgoed, of gemiddeld 1.990 vierkante meter per transactie. Hoewel dat totale aantal gestegen is, is de gemiddelde oppervlakte per transactie afgenomen. Dat komt onder meer door het hoge aantal transacties voor kmo's, die minder plaats nodig hebben, en de stijgende vraag naar stadslogistiek.

JLL wijst er wel op dat er verschillen merkbaar zijn tussen de marktsegmenten. Zo liet de semi-industrie het hoogste volume ooit optekenen, terwijl de logistieke take-up ondanks een hoge marktvraag van gebruikers wat terrein prijsgaf.

Het transactievolume van de verhuurde en verkochte logistieke ruimten ligt 17 procent onder het volume van 2020. "De voor de hand liggende reden hiervoor is de aanhoudende aanbodschaarste", klinkt het. Het volume verkochte of verhuurde semi-industriële ruimten steeg dan weer met 45 procent op een jaar tijd en met 31 procent in vergelijking met het vijfjarig gemiddelde en ook het aantal transacties (1.073) verbrak records. Vooral nieuwe kmo-parken droegen bij tot het opnamevolume, aldus JLL.

JLL wijst er ook op dat drie kwart van de transacties (76 procent) in het Vlaams Gewest plaatsvonden, één vijfde of 22 procent in het Waals Gewest en de rest in Brussel. In oppervlakte vertegenwoordigt het Vlaams Gewest zelfs 81 procent van het totale opnamevolume.

Een van de grote uitdagingen voor de toekomst wordt het gebrek aan aanbod ondanks de grote marktvraag. Zo is er vandaag op de belangrijkste logistieke as Antwerpen-Brussel bijvoorbeeld minder dan 1 procent van de logistieke gebouwenstock onmiddellijk beschikbaar en elders nergens meer dan 4 procent. "Bovendien is de marktvraag zo hoog dat de huidige beschikbaarheid over enkele maanden opgenomen zal zijn", aldus de vastgoedspecialist.

JLL roept de overheden dan ook op om de procedures om nieuwe logistieke grond te ontwikkelen, te versnellen. "Voor het volledige proces is 10 of 15 jaar nodig, wat natuurlijk veel te traag is voor de snelheid van de logistieke markt", klinkt het

Vorig jaar waren er 1.147 transacties van industrieel en logistiek vastgoed, 19 procent meer dan in coronajaar 2020 en 41 procent meer dan het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar. In totaal ging het om 2,29 miljoen vierkante meter aan vastgoed, of gemiddeld 1.990 vierkante meter per transactie. Hoewel dat totale aantal gestegen is, is de gemiddelde oppervlakte per transactie afgenomen. Dat komt onder meer door het hoge aantal transacties voor kmo's, die minder plaats nodig hebben, en de stijgende vraag naar stadslogistiek. JLL wijst er wel op dat er verschillen merkbaar zijn tussen de marktsegmenten. Zo liet de semi-industrie het hoogste volume ooit optekenen, terwijl de logistieke take-up ondanks een hoge marktvraag van gebruikers wat terrein prijsgaf. Het transactievolume van de verhuurde en verkochte logistieke ruimten ligt 17 procent onder het volume van 2020. "De voor de hand liggende reden hiervoor is de aanhoudende aanbodschaarste", klinkt het. Het volume verkochte of verhuurde semi-industriële ruimten steeg dan weer met 45 procent op een jaar tijd en met 31 procent in vergelijking met het vijfjarig gemiddelde en ook het aantal transacties (1.073) verbrak records. Vooral nieuwe kmo-parken droegen bij tot het opnamevolume, aldus JLL. JLL wijst er ook op dat drie kwart van de transacties (76 procent) in het Vlaams Gewest plaatsvonden, één vijfde of 22 procent in het Waals Gewest en de rest in Brussel. In oppervlakte vertegenwoordigt het Vlaams Gewest zelfs 81 procent van het totale opnamevolume. Een van de grote uitdagingen voor de toekomst wordt het gebrek aan aanbod ondanks de grote marktvraag. Zo is er vandaag op de belangrijkste logistieke as Antwerpen-Brussel bijvoorbeeld minder dan 1 procent van de logistieke gebouwenstock onmiddellijk beschikbaar en elders nergens meer dan 4 procent. "Bovendien is de marktvraag zo hoog dat de huidige beschikbaarheid over enkele maanden opgenomen zal zijn", aldus de vastgoedspecialist. JLL roept de overheden dan ook op om de procedures om nieuwe logistieke grond te ontwikkelen, te versnellen. "Voor het volledige proces is 10 of 15 jaar nodig, wat natuurlijk veel te traag is voor de snelheid van de logistieke markt", klinkt het