Gezinnen met een bescheiden inkomen die verhuizen van een slechte, onaangepaste woning naar een goede, aangepaste woning die gehuurd wordt op de private markt (of bij een sociaal verhuurkantoor), kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de huurprijs of huursubsidie. Die huursubsidie bestaat uit een éénmalige installatiepremie (verhuispremie) en een maandelijkse huursubsidie. Het gemiddelde bedrag voor die tussenkomst bedroeg in 2015 143 euro.

Meer dan 7.800 aanvragen

Het aantal aanvragen voor de Vlaamse huursubsidie is de voorbije jaren "significant gestegen", zegt minister Homans in haar antwoord op de schriftelijke vraag. 2015 klokte af op 7.861 aanvragen. Dat zijn er bijna 800 meer dan de 7.086 aanvragen in 2014. Van de 7.861 aanvragen vorig jaar werden er (op datum van 1 februari 2016) 2.290 goedgekeurd en 3.260 geweigerd.

Het hoge aantal weigeringen heeft te maken met het feit dat veel aanvragers niet voldoen aan één of meer voorwaarden. Homans: "De voornaamste reden om te weigeren is het niet (tijdig) ingeschreven zijn op de wachtlijst van de sociale huisvestingsmaatschappij die werkzaam is in de domiciliegemeente van de huurder. Dit wordt gevolgd door een weigering omwille van cumul met een al eerder genoten huursubsidie of huurpremie, het niet bezorgen van een geldig huurcontract, de niet-conformiteit van de huursubsidiewoning en onvoldoende gebreken aan de verlaten woning".

De N-VA-minister wijst nog op het groeiende aantal aanvragen dat ingediend wordt door ex-daklozen. In de beginperiode (2007) ging het nog maar om 47 aanvragen. Dat aantal steeg tot 962 aanvragen in 2011 en momenteel zijn er nog 1.104 lopende dossiers die ingediend zijn door ex-daklozen.

Het totale bedrag aan uitbetaalde subsidies zakte in 2015 naar 27,3 miljoen euro, tegenover 28,3 miljoen euro in 2014. (Belga/NS)

Gezinnen met een bescheiden inkomen die verhuizen van een slechte, onaangepaste woning naar een goede, aangepaste woning die gehuurd wordt op de private markt (of bij een sociaal verhuurkantoor), kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de huurprijs of huursubsidie. Die huursubsidie bestaat uit een éénmalige installatiepremie (verhuispremie) en een maandelijkse huursubsidie. Het gemiddelde bedrag voor die tussenkomst bedroeg in 2015 143 euro. Het aantal aanvragen voor de Vlaamse huursubsidie is de voorbije jaren "significant gestegen", zegt minister Homans in haar antwoord op de schriftelijke vraag. 2015 klokte af op 7.861 aanvragen. Dat zijn er bijna 800 meer dan de 7.086 aanvragen in 2014. Van de 7.861 aanvragen vorig jaar werden er (op datum van 1 februari 2016) 2.290 goedgekeurd en 3.260 geweigerd.Het hoge aantal weigeringen heeft te maken met het feit dat veel aanvragers niet voldoen aan één of meer voorwaarden. Homans: "De voornaamste reden om te weigeren is het niet (tijdig) ingeschreven zijn op de wachtlijst van de sociale huisvestingsmaatschappij die werkzaam is in de domiciliegemeente van de huurder. Dit wordt gevolgd door een weigering omwille van cumul met een al eerder genoten huursubsidie of huurpremie, het niet bezorgen van een geldig huurcontract, de niet-conformiteit van de huursubsidiewoning en onvoldoende gebreken aan de verlaten woning".De N-VA-minister wijst nog op het groeiende aantal aanvragen dat ingediend wordt door ex-daklozen. In de beginperiode (2007) ging het nog maar om 47 aanvragen. Dat aantal steeg tot 962 aanvragen in 2011 en momenteel zijn er nog 1.104 lopende dossiers die ingediend zijn door ex-daklozen. Het totale bedrag aan uitbetaalde subsidies zakte in 2015 naar 27,3 miljoen euro, tegenover 28,3 miljoen euro in 2014. (Belga/NS)