Aannemers en ambtenaren worden vervolgd voor 35 frauduleuze transacties bij toewijzing van werken in het arrondissement Leuven tussen 1998 en 2011. In een eerste stadium draait het proces rond de mogelijke verjaring van de feiten.

Op de beklaagdenbank zitten 74 particuliere aannemers en ambtenaren van de Regie der Gebouwen, de overheidsdienst die instaat voor het beheer van de panden die de staat bezit of huurt. De waslijst van betichtingen is lang: valsheid in geschrifte, gebruik van valse stukken bij offertes, oplichting, misbruik van vertrouwen, actieve en passieve corruptie van ambtenaren ten overstaan van private aannemers, belemmering van vrijheid van opbod en deelneming aan een criminele organisatie. Het proces draait rond een fraudesysteem waarbij particuliere aannemers in samenspraak met ambtenaren van de Regie der Gebouwen voor aanbestedingen een hogere prijs bedongen dan het werk eigenlijk waard was.

Corruptiedossier

De zaak is een uitvloeisel van het gigantisch corruptiedossier bij de Regie der Gebouwen in Brussel, dat in april 2015 strafrechtelijk beslecht leek. De raadkamer in Leuven beschouwde het Leuvense luik, dat op het einde van het onderzoek aan het licht kwam, in juni 2015 als verjaard. De incriminatieperiode bij de eindvordering van het openbaar ministerie ging aanvankelijk van 1998 tot 2007. De verjaringstermijn bedraagt tien jaar. Het parket ging in beroep en de kamer van inbeschuldigingstelling in Brussel verlengde de incriminatieperiode tot 3 februari 2011. Daardoor is volgens het openbaar ministerie de strafvordering niet langer verjaard.

De debatten gaan in dit stadium over de discussie rond die verjaring en een overschrijding van de redelijke termijn. Tijdens de eerste zittingsdag stelden alle advocaten van de verdediging die al aan het woord kwamen eensluidend dat de verjaring een feit is. In Leuven kwam het onderzoek op gang in december 2007. Al snel bleek dat er verboden prijsafspraken waren gemaakt voor de uitvoering van werkzaamheden aan het vastgoed van de overheid. Volgens de verdediging draaiden heel wat aannemers pas op het einde mee in de carrousel. De lijst bevat grote bouwbedrijven maar ook kleinere zelfstandigen zoals schrijnwerkers, tuinaanlegbedrijfjes en verwarmingsinstallateurs.

74 beklaagden

Tot de 74 beklaagden behoren gewezen ambtenaren van de Regie der Gebouwen maar ook ex-topman Hans E. De gewezen chef van de Regie der Gebouwen in Leuven, Marc V.D.E., nam als enige plaats op de beklaagdenbank. Volgens het parket is John V.C. de spilfiguur in de corruptiezaak. Hij werd op 4 maart 2008 aangehouden en zat drie maanden in voorhechtenis. De man legde bekentenissen af net voor zijn pensionering. Volgens zijn raadsman Sylvain Van Roy heeft V.C. zich onderworpen aan een systeem. Hij verwees daarvoor naar verklaringen van aannemers en documenten die bij hen in beslag werden genomen. "Het dossier staat gelukkig op dvd. Op papier zouden we een heel palet moeten laten aanrukken. Het bevat duizenden pagina's", stelde Van Roy

Het proces neemt drie zittingsdagen in beslag. De data voor voortzetting werden vastgelegd op 23 en 30 oktober. Een uitspraak van de rechtbank over de mogelijke verjaring volgt in principe eind november. Als de procureur zijn slag thuishaalt, volgt in 2019 de behandeling ten gronde. Daar gaat nog een inleidende zitting aan vooraf. De Regie der Gebouwen stelde zich burgerlijke partij.

Aannemers en ambtenaren worden vervolgd voor 35 frauduleuze transacties bij toewijzing van werken in het arrondissement Leuven tussen 1998 en 2011. In een eerste stadium draait het proces rond de mogelijke verjaring van de feiten.Op de beklaagdenbank zitten 74 particuliere aannemers en ambtenaren van de Regie der Gebouwen, de overheidsdienst die instaat voor het beheer van de panden die de staat bezit of huurt. De waslijst van betichtingen is lang: valsheid in geschrifte, gebruik van valse stukken bij offertes, oplichting, misbruik van vertrouwen, actieve en passieve corruptie van ambtenaren ten overstaan van private aannemers, belemmering van vrijheid van opbod en deelneming aan een criminele organisatie. Het proces draait rond een fraudesysteem waarbij particuliere aannemers in samenspraak met ambtenaren van de Regie der Gebouwen voor aanbestedingen een hogere prijs bedongen dan het werk eigenlijk waard was. De zaak is een uitvloeisel van het gigantisch corruptiedossier bij de Regie der Gebouwen in Brussel, dat in april 2015 strafrechtelijk beslecht leek. De raadkamer in Leuven beschouwde het Leuvense luik, dat op het einde van het onderzoek aan het licht kwam, in juni 2015 als verjaard. De incriminatieperiode bij de eindvordering van het openbaar ministerie ging aanvankelijk van 1998 tot 2007. De verjaringstermijn bedraagt tien jaar. Het parket ging in beroep en de kamer van inbeschuldigingstelling in Brussel verlengde de incriminatieperiode tot 3 februari 2011. Daardoor is volgens het openbaar ministerie de strafvordering niet langer verjaard. De debatten gaan in dit stadium over de discussie rond die verjaring en een overschrijding van de redelijke termijn. Tijdens de eerste zittingsdag stelden alle advocaten van de verdediging die al aan het woord kwamen eensluidend dat de verjaring een feit is. In Leuven kwam het onderzoek op gang in december 2007. Al snel bleek dat er verboden prijsafspraken waren gemaakt voor de uitvoering van werkzaamheden aan het vastgoed van de overheid. Volgens de verdediging draaiden heel wat aannemers pas op het einde mee in de carrousel. De lijst bevat grote bouwbedrijven maar ook kleinere zelfstandigen zoals schrijnwerkers, tuinaanlegbedrijfjes en verwarmingsinstallateurs. Tot de 74 beklaagden behoren gewezen ambtenaren van de Regie der Gebouwen maar ook ex-topman Hans E. De gewezen chef van de Regie der Gebouwen in Leuven, Marc V.D.E., nam als enige plaats op de beklaagdenbank. Volgens het parket is John V.C. de spilfiguur in de corruptiezaak. Hij werd op 4 maart 2008 aangehouden en zat drie maanden in voorhechtenis. De man legde bekentenissen af net voor zijn pensionering. Volgens zijn raadsman Sylvain Van Roy heeft V.C. zich onderworpen aan een systeem. Hij verwees daarvoor naar verklaringen van aannemers en documenten die bij hen in beslag werden genomen. "Het dossier staat gelukkig op dvd. Op papier zouden we een heel palet moeten laten aanrukken. Het bevat duizenden pagina's", stelde Van Roy Het proces neemt drie zittingsdagen in beslag. De data voor voortzetting werden vastgelegd op 23 en 30 oktober. Een uitspraak van de rechtbank over de mogelijke verjaring volgt in principe eind november. Als de procureur zijn slag thuishaalt, volgt in 2019 de behandeling ten gronde. Daar gaat nog een inleidende zitting aan vooraf. De Regie der Gebouwen stelde zich burgerlijke partij.