Test-Aankoop heeft een aantal personen bevraagd die de laatste jaren een stedenbouwkundige vergunning hadden aangevraagd.

Meer dan de helft van de respondenten zei dat de aanvraag met vertraging was behandeld. Voor 15 procent van de ondervraagden betrof het een aanvraag voor kleine werkzaamheden zoals zonnepanelen, veranda, tuinhuisje.

De vertraging schommelde tussen enkele dagen en 456 kalenderdagen. Een kwart had nooit een ontvangstbewijs gekregen, hoewel dat volgens de consumentenorganisatie het eerste is wat de gemeente aan de aanvrager moet bezorgen, "gewoon om te laten weten dat het dossier volledig is of dat er nog stukken ontbreken".

Veel respondenten hadden het gevoel dat de beslissing willekeurig werd genomen en dat ze tijdens de procedure onvoldoende op de hoogte werden gehouden, aldus de consumentenorganisatie.

Test-Aankoop eist dat de bevoegde regionale ministers er op toezien dat de termijnen strikt worden nageleefd, en dat er sancties worden voorzien in geval de bouwheer schade zou lijden door laattijdige beslissingen.

Test-Aankoop vraagt tevens dat het systeem waarbij het gebrek aan beslissing van de gemeente neerkomt op een weigering, wordt omgekeerd.

Test-Aankoop heeft een aantal personen bevraagd die de laatste jaren een stedenbouwkundige vergunning hadden aangevraagd. Meer dan de helft van de respondenten zei dat de aanvraag met vertraging was behandeld. Voor 15 procent van de ondervraagden betrof het een aanvraag voor kleine werkzaamheden zoals zonnepanelen, veranda, tuinhuisje. De vertraging schommelde tussen enkele dagen en 456 kalenderdagen. Een kwart had nooit een ontvangstbewijs gekregen, hoewel dat volgens de consumentenorganisatie het eerste is wat de gemeente aan de aanvrager moet bezorgen, "gewoon om te laten weten dat het dossier volledig is of dat er nog stukken ontbreken". Veel respondenten hadden het gevoel dat de beslissing willekeurig werd genomen en dat ze tijdens de procedure onvoldoende op de hoogte werden gehouden, aldus de consumentenorganisatie. Test-Aankoop eist dat de bevoegde regionale ministers er op toezien dat de termijnen strikt worden nageleefd, en dat er sancties worden voorzien in geval de bouwheer schade zou lijden door laattijdige beslissingen. Test-Aankoop vraagt tevens dat het systeem waarbij het gebrek aan beslissing van de gemeente neerkomt op een weigering, wordt omgekeerd.