Vicepremier Peeters heeft een persbericht gepubliceerd met als titel 'Bijna 6 op 10 van de onderzochte vastgoedmakelaars houden zich niet aan de wettelijke voorschriften'. Voor die uitspraak baseerde de minister zich op de resultaten van een nationaal onderzoek van de Economische Inspectie naar bemiddelingscontracten van vastgoedmakelaars.

'Conclusies, geen resultaten'

De resultaten van dat onderzoek werden evenwel niet vrijgegeven. Alleen de conclusies die de minister trekt uit de onderzoekresultaten kennen we. Wat blijkt nu? Bij 41 procent van de gecontroleerde vastgoedmakelaars werd geen enkele inbreuk vastgesteld. Dat is een veel beter resultaat dan in 2008, toen slechts bij 23,30 procent geen enkele inbreuk werd vastgesteld. 1 op de 7 makelaars bleek niet in orde met de vermelding van de prijs op een duidelijk zichtbare plaats. Het is onduidelijk of dat gebrek slaat op de prijslijst in het kantoor, of op de vermelding van het ereloon in de makelaarsopdracht? Nog volgens de economische inspectie liet 1 op de 5 na om zijn opdracht duidelijk te omschrijven. Ook in 1 op de de 5 gevallen zou de wettelijke regels inzake stilzwijgende verlenging van de makelaarsopdracht niet nageleefd zijn. We tellen al die percentages samen en stellen vast dat 6 op de 10 vastgoedmakelaars de wet overtreden. Makkelijk toch?

Kleine moeite voor vastgoedmakelaars om alle wettelijke regels na te leven

De minister en de media hadden een genuanceerder beeld kunnen schetsen. Zo blijkt dat 85,71 procent van de vastgoedmakelaars in orde is met de vermelding van de prijs, dat 80 procent de opdracht duidelijk omschrijft, en dat 80 procent de wettelijke bepalingen inzake de verlenging van de makelaarsopdracht correct naleeft. Het is maar waar je de klemtoon op legt natuurlijk.

Richtlijnen toepassen

De minister verwijst in zijn persbericht naar de richtlijnen die jaren geleden door de FOD Economie werden uitgewerkt. Het is spijtig dat die onwerkbare richtlijnen uiteindelijk nooit gepubliceerd werden. Een bedenkelijke manier om de vastgoedmakelaars terecht te wijzen, me dunkt.

Grootste beroepsvereniging niet gehoord

Minister Peeters stuurde eind januari een brief naar het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV). Het BIV antwoordde op 2 februari 2017 met de vraag tot overleg, dat op 1 maart gepland staat. Toch vond minister Peeters het niet nodig dat overleg af te wachten vooraleer een persbericht uit te sturen. Ik vraag me bovendien af waarom minister Peeters het heeft nagelaten om CIB Vlaanderen te informeren over het onderzoek, en met CBI te overleggen hoe het nu verder moet? CIB Vlaanderen heeft nu zelf minister Peeters aangeschreven met de vraag om als grootste beroepsvereniging van vastgoedmakelaars en syndici geïnformeerd te worden over de gedane vaststellingen, en om uitgenodigd te worden voor een overleg op het kabinet.

Waarom wordt CIB Vlaanderen door minister Peeters niet geraadpleegd?

Conclusie: een dergelijk negatief opgesteld persbericht zoals dat van minister Peeters versturen, was niet nodig. De minister heeft eerder nochtans nooit de indruk gegeven dat hij geen belang hecht aan representatieve beroepsverenigingen. Waarom wordt CIB Vlaanderen dit keer dan niet geïnformeerd of geraadpleegd door hem?

Oproep

Ik doe vandaag ook een oproep aan alle vastgoedmakelaars. In de boze wereld moeten we niet rekenen op de goede bedoelingen van iedereen. Geef geen kans aan degenen die het niet goed menen met onze sector. Het is een kleine moeite om alle wettelijke regels na te leven. CIB Vlaanderen helpt de vastgoedmakelaars met correcte modeldocumenten, permanente vorming en veel meer. Respecteer de wet en niemand heeft nog een reden om negatieve berichten over vastgoedmakelaars als beroepsgroep de wereld in te sturen.

Vicepremier Peeters heeft een persbericht gepubliceerd met als titel 'Bijna 6 op 10 van de onderzochte vastgoedmakelaars houden zich niet aan de wettelijke voorschriften'. Voor die uitspraak baseerde de minister zich op de resultaten van een nationaal onderzoek van de Economische Inspectie naar bemiddelingscontracten van vastgoedmakelaars. De resultaten van dat onderzoek werden evenwel niet vrijgegeven. Alleen de conclusies die de minister trekt uit de onderzoekresultaten kennen we. Wat blijkt nu? Bij 41 procent van de gecontroleerde vastgoedmakelaars werd geen enkele inbreuk vastgesteld. Dat is een veel beter resultaat dan in 2008, toen slechts bij 23,30 procent geen enkele inbreuk werd vastgesteld. 1 op de 7 makelaars bleek niet in orde met de vermelding van de prijs op een duidelijk zichtbare plaats. Het is onduidelijk of dat gebrek slaat op de prijslijst in het kantoor, of op de vermelding van het ereloon in de makelaarsopdracht? Nog volgens de economische inspectie liet 1 op de 5 na om zijn opdracht duidelijk te omschrijven. Ook in 1 op de de 5 gevallen zou de wettelijke regels inzake stilzwijgende verlenging van de makelaarsopdracht niet nageleefd zijn. We tellen al die percentages samen en stellen vast dat 6 op de 10 vastgoedmakelaars de wet overtreden. Makkelijk toch?De minister en de media hadden een genuanceerder beeld kunnen schetsen. Zo blijkt dat 85,71 procent van de vastgoedmakelaars in orde is met de vermelding van de prijs, dat 80 procent de opdracht duidelijk omschrijft, en dat 80 procent de wettelijke bepalingen inzake de verlenging van de makelaarsopdracht correct naleeft. Het is maar waar je de klemtoon op legt natuurlijk. De minister verwijst in zijn persbericht naar de richtlijnen die jaren geleden door de FOD Economie werden uitgewerkt. Het is spijtig dat die onwerkbare richtlijnen uiteindelijk nooit gepubliceerd werden. Een bedenkelijke manier om de vastgoedmakelaars terecht te wijzen, me dunkt.Minister Peeters stuurde eind januari een brief naar het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV). Het BIV antwoordde op 2 februari 2017 met de vraag tot overleg, dat op 1 maart gepland staat. Toch vond minister Peeters het niet nodig dat overleg af te wachten vooraleer een persbericht uit te sturen. Ik vraag me bovendien af waarom minister Peeters het heeft nagelaten om CIB Vlaanderen te informeren over het onderzoek, en met CBI te overleggen hoe het nu verder moet? CIB Vlaanderen heeft nu zelf minister Peeters aangeschreven met de vraag om als grootste beroepsvereniging van vastgoedmakelaars en syndici geïnformeerd te worden over de gedane vaststellingen, en om uitgenodigd te worden voor een overleg op het kabinet.Conclusie: een dergelijk negatief opgesteld persbericht zoals dat van minister Peeters versturen, was niet nodig. De minister heeft eerder nochtans nooit de indruk gegeven dat hij geen belang hecht aan representatieve beroepsverenigingen. Waarom wordt CIB Vlaanderen dit keer dan niet geïnformeerd of geraadpleegd door hem? Ik doe vandaag ook een oproep aan alle vastgoedmakelaars. In de boze wereld moeten we niet rekenen op de goede bedoelingen van iedereen. Geef geen kans aan degenen die het niet goed menen met onze sector. Het is een kleine moeite om alle wettelijke regels na te leven. CIB Vlaanderen helpt de vastgoedmakelaars met correcte modeldocumenten, permanente vorming en veel meer. Respecteer de wet en niemand heeft nog een reden om negatieve berichten over vastgoedmakelaars als beroepsgroep de wereld in te sturen.