De mediaanprijs voor een appartement in Oostende daalde in 2018 met 0,3 procent tot 185.375 euro. Het lijkt veeleer een kleine, technische correctie te zijn, want van een verzwakking is op de Oostendse vastgoedmarkt geen sprake. Over vijf jaar doet Oostende het met een prijsklim van 9 procent overigens beter dan de meeste kustgemeenten. En op de Oostendse Zeedijk klommen de prijzen op jaarbasis met 11,2 procent tot 289.000 euro.
...