De nieuwe Notarisbarometer van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat toont een lichte stijging van de vastgoedactiviteit. In het derde kwartaal van 2013 noteerden de notarissen 0,3 procent meer vastgoedtransacties dan in het derde kwartaal van 2012.

De stabiliteit van de Belgische vastgoedmarkt blijkt volgens de notarissen ook uit de cijfers van de eerste negen maanden van 2013: ten opzichte van dezelfde periode in 2012 is er een minimale daling van 0,6 procent.

Ook de prijsevolutie laat vooralsnog geen grote correctie zien. Integendeel, in vergelijking met het derder kwartaal van 2012 zijn de gemiddelde prijzen van woonhuizen met 0,8 procent gestegen. De gemiddelde prijs in ons land bedraagt nu 213.793 euro. In Vlaanderen bleef de stijging wel beperkt tot 0,1 procent. In Wallonië was er een stijging met 0,8 procent en in Brussel bedroeg de klim 3,7 procent.

De prijsstijgingen op de appartementenmarkt zijn iets meer uitgesproken: 3,3 procent voor België, 2 procent in Vlaanderen, 1,9 procent in Wallonië en 5 procent in Brussel. De gemiddelde prijs voor een appartement in ons land is nu 203.561 euro.

Volgens Bart Van Opstal van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat was er begin dit jaar aan de kust - net zoals in de volledige provincie West-Vlaanderen - sprake van een terugval van de vastgoedprijzen, maar werd de dip van het voorjaar goedgemaakt in het derde kwartaal. Dat blijkt uit cijfers van de Notarisbarometer: in West-Vlaanderen steeg het aantal vastgoedtransacties in het derde kwartaal met 3,7%. Als gevolg daarvan bleven de prijzen aan de kust stabiel.

De notarissen verzamelen de gegevens elektronisch op het ogenblik van de ondertekening van de voorlopige verkoopovereenkomst, drie à vier maanden voor de ondertekening van de akte.

Daardoor lopen de cijfers van de notarissen voor op de officiële prijsstatistieken van de federale overheidsdienst Economie. Een ander verschil is dat de notarissen ook de prijsgegevens van nieuwbouwwoningen- en appartementen opnemen in hun statistieken. De cijfers van de federale overheidsdienst Economie beperken zich tot de markt van de bestaande woningen, verkocht onder het regime van de registratierechten. (LV/BO)

De nieuwe Notarisbarometer van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat toont een lichte stijging van de vastgoedactiviteit. In het derde kwartaal van 2013 noteerden de notarissen 0,3 procent meer vastgoedtransacties dan in het derde kwartaal van 2012.De stabiliteit van de Belgische vastgoedmarkt blijkt volgens de notarissen ook uit de cijfers van de eerste negen maanden van 2013: ten opzichte van dezelfde periode in 2012 is er een minimale daling van 0,6 procent.Ook de prijsevolutie laat vooralsnog geen grote correctie zien. Integendeel, in vergelijking met het derder kwartaal van 2012 zijn de gemiddelde prijzen van woonhuizen met 0,8 procent gestegen. De gemiddelde prijs in ons land bedraagt nu 213.793 euro. In Vlaanderen bleef de stijging wel beperkt tot 0,1 procent. In Wallonië was er een stijging met 0,8 procent en in Brussel bedroeg de klim 3,7 procent.De prijsstijgingen op de appartementenmarkt zijn iets meer uitgesproken: 3,3 procent voor België, 2 procent in Vlaanderen, 1,9 procent in Wallonië en 5 procent in Brussel. De gemiddelde prijs voor een appartement in ons land is nu 203.561 euro. Volgens Bart Van Opstal van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat was er begin dit jaar aan de kust - net zoals in de volledige provincie West-Vlaanderen - sprake van een terugval van de vastgoedprijzen, maar werd de dip van het voorjaar goedgemaakt in het derde kwartaal. Dat blijkt uit cijfers van de Notarisbarometer: in West-Vlaanderen steeg het aantal vastgoedtransacties in het derde kwartaal met 3,7%. Als gevolg daarvan bleven de prijzen aan de kust stabiel.De notarissen verzamelen de gegevens elektronisch op het ogenblik van de ondertekening van de voorlopige verkoopovereenkomst, drie à vier maanden voor de ondertekening van de akte.Daardoor lopen de cijfers van de notarissen voor op de officiële prijsstatistieken van de federale overheidsdienst Economie. Een ander verschil is dat de notarissen ook de prijsgegevens van nieuwbouwwoningen- en appartementen opnemen in hun statistieken. De cijfers van de federale overheidsdienst Economie beperken zich tot de markt van de bestaande woningen, verkocht onder het regime van de registratierechten. (LV/BO)