Mensen die in Vlaanderen een woning kopen die gebouwd werd voor 2001 moeten vanaf 23 november beschikken over een asbestattest. Dat lokaliseert asbesthoudende materialen en geeft ook aan in welke staat ze zijn. Hierdoor krijgen potentiële kopers een transparanter beeld van de staat van de woning. 'Een asbestattest hoeft niet altijd te betekenen dat het aanwezige asbest ook moet verwijderd worden', zegt Ann Cuyckens, afdelingshoofd bij OVAM. 'Verwijderen is alleen noodzakelijk als de aanwezigheid van het asbest een risico inhoudt.'

Het asbestattest is een van de eerste actiepunten uit het asbestafbouwbeleid van de Vlaamse regering. Doelstelling is om naar een asbestveilig Vlaanderen te gaan tegen 2040. Met de campagne Eerlijk Huis die woensdag in Mechelen werd afgetrapt, wil OVAM de Vlamingen bewust maken over de inhoud en het nut van het attest.

'Asbest is een groot probleem dat we meedragen uit het verleden, en dat nog steeds niet weg is', zegt Cuyckens. 'Het afbouwbeleid bevat vier pijlers: inventarisatie, verwijdering, beheer en verboden toepassingen of handelingen.'

Naar schatting is momenteel 2,3 miljoen ton asbest aanwezig in de Vlaamse gebouwen, 865.000 ton daarvan zit in particulieren woningen. Maar ook bij een op de vier landbouwbedrijven zit er asbest in het dak, en ook schoolgebouwen zijn vaak met asbesthoudende materialen gebouwd. 'We hebben al 1.700 asbestinventarisaties gedaan in schoolgebouwen, 561 daarvan kregen al een asbestverwijdering', zegt Cuyckens.

Verplicht attest

Gecertificeerde asbestdeskundigen zullen vanaf 1 juni op stap gaan om particuliere woningen te inventariseren, maar pas vanaf eind november is het attest ook verplicht bij een verkoop van een woning die ouder is dan 2001. Om ervoor te zorgen dat de attesten op een uniforme manier worden opgesteld, wordt beroep gedaan op deskundigen van de nationale beroepsvereniging Fedasbest.

'Wij hebben ervaring in de opmaak van asbestinvetarissen, zowel bij bedrijven als bij particulieren', zegt woordvoerder Raoel Peeters. 'Om blootstellingen aan asbest te vermijden, is een inventaris noodzakelijk. Onze federatie verenigt 80 asbestlabo's en deskundigen in het hele land. We zijn blij dat er nu een asbestprotocol is en een databank, zowel qua inspecties als qua rapportering. Onze inspecteurs zijn erkend en dat is goed want tot vandaag kon iedereen zich asbestdeskundige noemen. We leiden ook mensen op tot asbestdeskundige.'

Fedasbest is verheugd dat Vlaanderen stappen onderneemt naar een asbestveilige toekomst. De federatie roept ook de andere gewesten in ons land op om hier werk van te maken.

Alle info over het attest via www.eerlijkhuis.be

Mensen die in Vlaanderen een woning kopen die gebouwd werd voor 2001 moeten vanaf 23 november beschikken over een asbestattest. Dat lokaliseert asbesthoudende materialen en geeft ook aan in welke staat ze zijn. Hierdoor krijgen potentiële kopers een transparanter beeld van de staat van de woning. 'Een asbestattest hoeft niet altijd te betekenen dat het aanwezige asbest ook moet verwijderd worden', zegt Ann Cuyckens, afdelingshoofd bij OVAM. 'Verwijderen is alleen noodzakelijk als de aanwezigheid van het asbest een risico inhoudt.' Het asbestattest is een van de eerste actiepunten uit het asbestafbouwbeleid van de Vlaamse regering. Doelstelling is om naar een asbestveilig Vlaanderen te gaan tegen 2040. Met de campagne Eerlijk Huis die woensdag in Mechelen werd afgetrapt, wil OVAM de Vlamingen bewust maken over de inhoud en het nut van het attest. 'Asbest is een groot probleem dat we meedragen uit het verleden, en dat nog steeds niet weg is', zegt Cuyckens. 'Het afbouwbeleid bevat vier pijlers: inventarisatie, verwijdering, beheer en verboden toepassingen of handelingen.' Naar schatting is momenteel 2,3 miljoen ton asbest aanwezig in de Vlaamse gebouwen, 865.000 ton daarvan zit in particulieren woningen. Maar ook bij een op de vier landbouwbedrijven zit er asbest in het dak, en ook schoolgebouwen zijn vaak met asbesthoudende materialen gebouwd. 'We hebben al 1.700 asbestinventarisaties gedaan in schoolgebouwen, 561 daarvan kregen al een asbestverwijdering', zegt Cuyckens. Verplicht attestGecertificeerde asbestdeskundigen zullen vanaf 1 juni op stap gaan om particuliere woningen te inventariseren, maar pas vanaf eind november is het attest ook verplicht bij een verkoop van een woning die ouder is dan 2001. Om ervoor te zorgen dat de attesten op een uniforme manier worden opgesteld, wordt beroep gedaan op deskundigen van de nationale beroepsvereniging Fedasbest. 'Wij hebben ervaring in de opmaak van asbestinvetarissen, zowel bij bedrijven als bij particulieren', zegt woordvoerder Raoel Peeters. 'Om blootstellingen aan asbest te vermijden, is een inventaris noodzakelijk. Onze federatie verenigt 80 asbestlabo's en deskundigen in het hele land. We zijn blij dat er nu een asbestprotocol is en een databank, zowel qua inspecties als qua rapportering. Onze inspecteurs zijn erkend en dat is goed want tot vandaag kon iedereen zich asbestdeskundige noemen. We leiden ook mensen op tot asbestdeskundige.' Fedasbest is verheugd dat Vlaanderen stappen onderneemt naar een asbestveilige toekomst. De federatie roept ook de andere gewesten in ons land op om hier werk van te maken. Alle info over het attest via www.eerlijkhuis.be