De Confederatie bouw heeft een voorstel tot lastenverlaging in de bouw ingediend. Ze hoopt dat de regering snel werk maakt van deze lastenverlaging waarbij de bonafide bedrijven bevoordeeld worden.

Sociale fraude wordt veroorzaakt door de te hoge loonkost, dat zegt de Confederatie Bouw. Voor 100 € loonkost gaat er 27 € naar de werknemer. De rest is financiering van de sociale zekerheid en de bijdragen voor de fiscaliteit.

Daarenboven hebben onze Belgische bouwbedrijven af te rekenen met buitenlandse concurrentie, - ondernemingen met personeel of met zelfstandigen - waarbij het ook bijna onmogelijk is om na te gaan of alles wel degelijk verloopt volgens de regels.

De nieuwe maatregelen inzake de aansprakelijkheid van de opdrachtgever (aansprakelijkheid sociale en fiscale schulden, aansprakelijkheid lonen) die een efficiënt middel is in de strijd tegen de sociale fraude, gelden niet wanneer de opdrachtgever een particulier is. Hij kan dus altijd een beroep doen op een onderneming die niet in orde is, zonder enige sanctie.

Reden genoeg, klinkt het bij de Confederatie Bouw, om de deloyale concurrentie een halt toe te roepen. Een verlaging van de sociale lasten is dus onontbeerlijk voor die bouwbedrijven die de regels wel respecteren.

Het voorstel van lastenverlaging van de Confederatie Bouw vertrekt van de idee dat de berekening van de sociale lasten in een percentage van het loon moet gewijzigd worden in een vast bedrag berekend op het aantal personen tewerkgesteld in het bedrijf. Het forfaitair bedrag wordt gevonden door de totale inkomsten van de RSZ te delen door het aantal voltijdsequivalente werknemers in de sector.

Dit voorstel bevat heel wat voordelen. Deze berekeningswijze :

• Is in principe neutraal op budgettair vlak: dezelfde inkomsten worden gerealiseerd maar nu via een ander inningsmechanisme;

• Verhindert de fraudes die gelinkt zijn met valse verklaringen betreffende de werkelijke uitbetaalde lonen of de effectieve gepresteerde arbeidsduur. In een forfaitair stelsel hebben dergelijke aangiftes geen reden meer;

• Biedt een voordeel aan de regelmatige bedrijven : globaal zullen zij minder sociale zekerheidsbijdragen betalen, terwijl de ondernemingen die frauderen door een lagere loonmassa of minder gewerkte dagen aan te geven meer zullen betalen dan vandaag.

De Confederatie bouw heeft een voorstel tot lastenverlaging in de bouw ingediend. Ze hoopt dat de regering snel werk maakt van deze lastenverlaging waarbij de bonafide bedrijven bevoordeeld worden. Sociale fraude wordt veroorzaakt door de te hoge loonkost, dat zegt de Confederatie Bouw. Voor 100 € loonkost gaat er 27 € naar de werknemer. De rest is financiering van de sociale zekerheid en de bijdragen voor de fiscaliteit. Daarenboven hebben onze Belgische bouwbedrijven af te rekenen met buitenlandse concurrentie, - ondernemingen met personeel of met zelfstandigen - waarbij het ook bijna onmogelijk is om na te gaan of alles wel degelijk verloopt volgens de regels. De nieuwe maatregelen inzake de aansprakelijkheid van de opdrachtgever (aansprakelijkheid sociale en fiscale schulden, aansprakelijkheid lonen) die een efficiënt middel is in de strijd tegen de sociale fraude, gelden niet wanneer de opdrachtgever een particulier is. Hij kan dus altijd een beroep doen op een onderneming die niet in orde is, zonder enige sanctie. Reden genoeg, klinkt het bij de Confederatie Bouw, om de deloyale concurrentie een halt toe te roepen. Een verlaging van de sociale lasten is dus onontbeerlijk voor die bouwbedrijven die de regels wel respecteren. Het voorstel van lastenverlaging van de Confederatie Bouw vertrekt van de idee dat de berekening van de sociale lasten in een percentage van het loon moet gewijzigd worden in een vast bedrag berekend op het aantal personen tewerkgesteld in het bedrijf. Het forfaitair bedrag wordt gevonden door de totale inkomsten van de RSZ te delen door het aantal voltijdsequivalente werknemers in de sector. Dit voorstel bevat heel wat voordelen. Deze berekeningswijze : • Is in principe neutraal op budgettair vlak: dezelfde inkomsten worden gerealiseerd maar nu via een ander inningsmechanisme; • Verhindert de fraudes die gelinkt zijn met valse verklaringen betreffende de werkelijke uitbetaalde lonen of de effectieve gepresteerde arbeidsduur. In een forfaitair stelsel hebben dergelijke aangiftes geen reden meer; • Biedt een voordeel aan de regelmatige bedrijven : globaal zullen zij minder sociale zekerheidsbijdragen betalen, terwijl de ondernemingen die frauderen door een lagere loonmassa of minder gewerkte dagen aan te geven meer zullen betalen dan vandaag.