Sinds 1 november 2008 moeten eigenaars in Vlaanderen bij de verkoop van een woning verplicht een energieprestatiecertificaat (EPC) kunnen voorleggen. Twee maanden later werd dat ook het geval voor de huurwoningen. Per woning zonder EPC kan de eigenaar een boete van 500 euro opgelegd krijgen.

Sinds de invoering van de nieuwe regels voerde het Vlaams Energieagentschap al ruim 4.000 controles uit. In 2009 beschikte net geen helft van alle eigenaars over een EPC, terwijl dat aantal in 2010 al aangroeide tot 68 procent.

Uit beperkte cijfers die minister Van den Bossche overmaakte aan Vlaams parlementslid Linda Vissers (Vlaams Belang) blijkt echter een duidelijke achterstand bij de huurwoningen. Op het totale aantal controles sinds de verplichting bleek 58 procent van de koopwoningen in orde, terwijl dat cijfer voor de huurwoningen bleef steken op 39 procent.

Afzonderlijke cijfers voor 2009 en 2010 - uitgesplitst naar huur- en koopwoningen - maakte Van den Bossche niet bekend.

Sinds 1 november 2008 moeten eigenaars in Vlaanderen bij de verkoop van een woning verplicht een energieprestatiecertificaat (EPC) kunnen voorleggen. Twee maanden later werd dat ook het geval voor de huurwoningen. Per woning zonder EPC kan de eigenaar een boete van 500 euro opgelegd krijgen. Sinds de invoering van de nieuwe regels voerde het Vlaams Energieagentschap al ruim 4.000 controles uit. In 2009 beschikte net geen helft van alle eigenaars over een EPC, terwijl dat aantal in 2010 al aangroeide tot 68 procent. Uit beperkte cijfers die minister Van den Bossche overmaakte aan Vlaams parlementslid Linda Vissers (Vlaams Belang) blijkt echter een duidelijke achterstand bij de huurwoningen. Op het totale aantal controles sinds de verplichting bleek 58 procent van de koopwoningen in orde, terwijl dat cijfer voor de huurwoningen bleef steken op 39 procent. Afzonderlijke cijfers voor 2009 en 2010 - uitgesplitst naar huur- en koopwoningen - maakte Van den Bossche niet bekend.