Marnix Galle, CEO en uitvoerend voorzitter van Immobel, maakt zich zorgen over de betaalbaarheid van wonen in de grote steden. Tegelijk vindt hij dat er voor de oplossingen te eenzijdig naar de koopmarkt wordt gekeken. 'Het heilige mantra in dit land dat iedereen zijn eigen huisje moet hebben, mag echt wel eens ter discussie gesteld worden', zegt Galle.

'De populaire redenering dat investeren in een eigen woning de beste garantie is voor een spaarcentje op de oude dag, is ook niet zonder gevaar. Voor mensen met voldoende middelen zal een eigen woning misschien wel interessant zijn; al kan je ook wel argumenteren dat er investeringen zijn die een hoger rendement opleveren. Maar voor mensen met een beperkt budget is het echt niet wenselijk om zo'n groot deel van hun maandinkomen te besteden aan wonen', waarschuwt hij.

'Huurmarkt zal groeien'

Galle meent dat de huurmarkt zal groeien. 'Vandaag is in ons land ongeveer 68 procent van de huishoudens eigenaar. Ik verwacht dat dit zal dalen naar ongeveer 63 procent. Dat lijkt misschien niet zo'n grote swing, maar maatschappelijk heeft dat toch wel een impact. Positief is dat een groter aandeel huurders de flexibiliteit op de woning- en de arbeidsmarkt verhoogt', aldus Galle.

Dat zal volgens Galle ook gepaard gaan met een verdere institutionalisering van de woningmarkt. Onder invloed van de aanhoudend lage rente hebben grote institutionele investeerders, die klassiek vooral naar kantoor- en winkelvastgoed keken, hun beleggingsscope verbreed. Sinds enige tijd nemen ze ook het residentieel vastgoed in het vizier. Met de lancering van een fonds dat zich specifiek richt op die residentiële huurmarkt wil Immobel inspelen op deze trend.

'We zien dat wel op een pan-Europese schaal, met naast België ook andere landen zoals Luxemburg, Frankrijk en Duitsland', duidt Galle. 'De Belgische markt is gewoon te klein. In Brussel worden erongeveer 1500 appartementenper jaar vergund. Daar kom je niet ver mee.'

Meer leest u in de Trends Vastgoedgids, die vanaf donderdag 29 april in de winkel ligt.

., .
. © .
Marnix Galle, CEO en uitvoerend voorzitter van Immobel, maakt zich zorgen over de betaalbaarheid van wonen in de grote steden. Tegelijk vindt hij dat er voor de oplossingen te eenzijdig naar de koopmarkt wordt gekeken. 'Het heilige mantra in dit land dat iedereen zijn eigen huisje moet hebben, mag echt wel eens ter discussie gesteld worden', zegt Galle. 'De populaire redenering dat investeren in een eigen woning de beste garantie is voor een spaarcentje op de oude dag, is ook niet zonder gevaar. Voor mensen met voldoende middelen zal een eigen woning misschien wel interessant zijn; al kan je ook wel argumenteren dat er investeringen zijn die een hoger rendement opleveren. Maar voor mensen met een beperkt budget is het echt niet wenselijk om zo'n groot deel van hun maandinkomen te besteden aan wonen', waarschuwt hij.Galle meent dat de huurmarkt zal groeien. 'Vandaag is in ons land ongeveer 68 procent van de huishoudens eigenaar. Ik verwacht dat dit zal dalen naar ongeveer 63 procent. Dat lijkt misschien niet zo'n grote swing, maar maatschappelijk heeft dat toch wel een impact. Positief is dat een groter aandeel huurders de flexibiliteit op de woning- en de arbeidsmarkt verhoogt', aldus Galle.Dat zal volgens Galle ook gepaard gaan met een verdere institutionalisering van de woningmarkt. Onder invloed van de aanhoudend lage rente hebben grote institutionele investeerders, die klassiek vooral naar kantoor- en winkelvastgoed keken, hun beleggingsscope verbreed. Sinds enige tijd nemen ze ook het residentieel vastgoed in het vizier. Met de lancering van een fonds dat zich specifiek richt op die residentiële huurmarkt wil Immobel inspelen op deze trend. 'We zien dat wel op een pan-Europese schaal, met naast België ook andere landen zoals Luxemburg, Frankrijk en Duitsland', duidt Galle. 'De Belgische markt is gewoon te klein. In Brussel worden erongeveer 1500 appartementenper jaar vergund. Daar kom je niet ver mee.'Meer leest u in de Trends Vastgoedgids, die vanaf donderdag 29 april in de winkel ligt.