Als uit verder onderzoek een positieve balans zou blijken, is de minister bereid daarmee rekening te houden bij de uitwerking van productnormen en labeling voor dakbedekking. Brongerichte maatregelen blijven echter prioritair. Dat blijkt uit zijn antwoord op een schriftelijke vraag van senator Paul Wille (Open Vld).

Onder meer Amerikaans milieuminister Steven Chu is sterk voorstander van witte daken. Die zorgen inamelijk voor een betere isolatie tegen verhitting, zodat energieverbruik voor airconditioning in de zomer beperkt kan worden. Daarnaast kaatsen licht gekleurde oppervlaktes zonnestralen beter terug de ruimte in. Ze dragen op die manier bij tot een vermindering van de warmteopname van de atmosfeer.

Magnette heeft om ;te beginnen enkele vragen bij de nettobalans van het isolerend effect. Donkere daken absorberen meer zonlicht en zorgen ervoor dat er 's winters minder verwarmd moet worden.

De extra stookkosten in koudere steden zou volgens sommigen mogelijk dan ook niet opwegen tegen de besparingen in de zomer. Voorts vreest de minister dat de schaal waarop de maatregelen kunnen worden toegepast te beperkt is om effect te hebben op de verminderde warmteopname door de atmosfeer.

Magnette is tot slot van oordeel dat de prioriteit moet uitgaan naar
brongerichte maatregelen zoals rationeel energiegebruik, hernieuwbare energie en houden van koolstofreserves zoals bossen en andere ecosystemen.

Als uit verder onderzoek een positieve balans zou blijken, is de minister bereid daarmee rekening te houden bij de uitwerking van productnormen en labeling voor dakbedekking. Brongerichte maatregelen blijven echter prioritair. Dat blijkt uit zijn antwoord op een schriftelijke vraag van senator Paul Wille (Open Vld). Onder meer Amerikaans milieuminister Steven Chu is sterk voorstander van witte daken. Die zorgen inamelijk voor een betere isolatie tegen verhitting, zodat energieverbruik voor airconditioning in de zomer beperkt kan worden. Daarnaast kaatsen licht gekleurde oppervlaktes zonnestralen beter terug de ruimte in. Ze dragen op die manier bij tot een vermindering van de warmteopname van de atmosfeer. Magnette heeft om ;te beginnen enkele vragen bij de nettobalans van het isolerend effect. Donkere daken absorberen meer zonlicht en zorgen ervoor dat er 's winters minder verwarmd moet worden. De extra stookkosten in koudere steden zou volgens sommigen mogelijk dan ook niet opwegen tegen de besparingen in de zomer. Voorts vreest de minister dat de schaal waarop de maatregelen kunnen worden toegepast te beperkt is om effect te hebben op de verminderde warmteopname door de atmosfeer. Magnette is tot slot van oordeel dat de prioriteit moet uitgaan naar brongerichte maatregelen zoals rationeel energiegebruik, hernieuwbare energie en houden van koolstofreserves zoals bossen en andere ecosystemen.