Parys reageert hiermee op de meerjarenplanning die het Leuvense schepencollege maandag voorstelde. Leuven wil tijdens deze legislatuur tot 2024 in totaal 440 miljoen investeren en deze uitgaven voor een deel financieren met een verhoging van de opcentiemen op de onroerende voorheffing van 880 tot 975.

De totale belastingsinkomsten stijgen volgens Parys deze legislatuur met liefst 25 procent. 'Waar men in het kader van de kiescampagne nog beloftes deed om, indien mogelijk de onroerende voorheffing voor bepaalde groepen te differentiëren, gaat men ze nu voor iedereen verhogen. Begrijpe wie kan', aldus de N-VA-er.

'Het stadsbestuur maakt een aantal foute keuzes. Zo is bijvoorbeeld iedereen het erover eens dat er een groot tekort aan zwemwater is voor scholen. Terwijl men de plannen voor een 50 meter-zwembad verdrinkt in een studie, gaat men wel 11 miljoen investeren in een prestigeproject zoals het openluchtzwembad aan de Vaartkom', stelde Parys. Hij uit ook kritiek op het feit dat de Leuvense schuld deze legislatuur zal stijgen van 193 tot 430 miljoen. 'Terwijl Financieschepen Devlies steeds budgettaire orthodoxie bepleit heeft wordt dit nu in een keer teniet gedaan. Een aantal uitgaven voor projecten zoals podiumkunstenzaal en de parking naast de Bruul zijn hierin niet inbegrepen', aldus Parys.

Ook Rik Daems, fractieleider voor Open Vld, reageert in dezelfde zin. 'Tijdens de voorbije kiescampagne was betaalbaar wonen het belangrijkste thema. Zeker voor jonge gezinnen die een woning willen verwerven is Leuven te duur, met als resultaat een grote stadsvlucht. Door de onroerende voorheffing fors te doen stijgen maakt men het wonen echter nog duurder', aldus Daems.

'Dit stadsbestuur noemde zich tijdens de voorstelling van de meerjarenplanning een investeringscollege. De waarheid is echter dat het een belastingcollege en nog wel eentje dat het dure woonprobleem - het voornaamste waarmee de stad geconfronteerd wordt - nog groter maakt', vond Rik Daems.

Parys reageert hiermee op de meerjarenplanning die het Leuvense schepencollege maandag voorstelde. Leuven wil tijdens deze legislatuur tot 2024 in totaal 440 miljoen investeren en deze uitgaven voor een deel financieren met een verhoging van de opcentiemen op de onroerende voorheffing van 880 tot 975. De totale belastingsinkomsten stijgen volgens Parys deze legislatuur met liefst 25 procent. 'Waar men in het kader van de kiescampagne nog beloftes deed om, indien mogelijk de onroerende voorheffing voor bepaalde groepen te differentiëren, gaat men ze nu voor iedereen verhogen. Begrijpe wie kan', aldus de N-VA-er. 'Het stadsbestuur maakt een aantal foute keuzes. Zo is bijvoorbeeld iedereen het erover eens dat er een groot tekort aan zwemwater is voor scholen. Terwijl men de plannen voor een 50 meter-zwembad verdrinkt in een studie, gaat men wel 11 miljoen investeren in een prestigeproject zoals het openluchtzwembad aan de Vaartkom', stelde Parys. Hij uit ook kritiek op het feit dat de Leuvense schuld deze legislatuur zal stijgen van 193 tot 430 miljoen. 'Terwijl Financieschepen Devlies steeds budgettaire orthodoxie bepleit heeft wordt dit nu in een keer teniet gedaan. Een aantal uitgaven voor projecten zoals podiumkunstenzaal en de parking naast de Bruul zijn hierin niet inbegrepen', aldus Parys. Ook Rik Daems, fractieleider voor Open Vld, reageert in dezelfde zin. 'Tijdens de voorbije kiescampagne was betaalbaar wonen het belangrijkste thema. Zeker voor jonge gezinnen die een woning willen verwerven is Leuven te duur, met als resultaat een grote stadsvlucht. Door de onroerende voorheffing fors te doen stijgen maakt men het wonen echter nog duurder', aldus Daems. 'Dit stadsbestuur noemde zich tijdens de voorstelling van de meerjarenplanning een investeringscollege. De waarheid is echter dat het een belastingcollege en nog wel eentje dat het dure woonprobleem - het voornaamste waarmee de stad geconfronteerd wordt - nog groter maakt', vond Rik Daems.