In vergelijking met vorig jaar zijn er meer Limburgse bouwbedrijven die een daling van hun winst en omzet verwachten. 'Het potentieel van deze sector mag niet stranden door de krapte op de arbeidsmarkt. Er is voldoende werk, maar we ontbreken de handen. Bijna de helft van de bedrijven werkte daarom al met buitenlandse krachten', zeggen Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka - KvK Limburg, en Chris Slaets, algemeen directeur van Confederatie Bouw Limburg.

Bijna 62 procent van de bouwondernemers verwacht dat de totale omzet zal stijgen, in lijn met het recordjaar 2018. Het aantal bedrijven dat een daling van de omzet verwacht, loopt echter met 6 procentpunt op tot ruim 17 procent. En 41 procent van de respondenten denkt dat hun winst gestegen zal zijn eind 2019, wat een daling van 8 procentpunt is ten opzichte van vorig jaar. De groep die een daling van de winst verwacht, stijgt dan weer tot bijna 24 procent.

Opmerkelijk genoeg stijgt de omvang van de orderboekjes. Zo geeft meer dan 44 procent van de respondenten aan dat het orderboekje voor meer dan zes maanden gevuld is. Dat is een stijging van 15 procent ten opzichte van 2018. De orderboekjes die slechts voor een maand gevuld zijn, blijven relatief schaars.

Voorts verwacht 40,5 procent van de respondenten in 2020 extra medewerkers aan te werven. Dat is een stijging van respectievelijk 9 en 12 procentpunt ten opzichte van de bevraging in 2018 en 2017. Slechts 3,8 procent van de Limburgse bouwondernemingen verwacht iemand te moeten ontslaan in 2020.

'Het is duidelijk dat onze ondernemers willen groeien. Die groei mag niet gehypothekeerd worden door de krapte op de arbeidsmarkt. Enerzijds zijn er hervormingen nodig om de inactieven te activeren en anderzijds moeten we blijven inzetten op techniekpromotie', stelt Leten.

Volgens Confederatie Bouw Limburg blijft voorzichtigheid geboden. 'Kijk maar naar de bouwklussen die vandaag nog vallen onder de noemer van onbelast bijverdienen. Het probleem is dat het zorgt voor oneerlijke concurrentie. Feit is immers dat veel bouwondernemingen hun openstaande vacatures al maanden niet ingevuld krijgen', zegt Slaets. 'Momenteel zit de bouw met 12.600 vacatures, gekoppeld aan een sterke uitstroom van de babyboomers en een instroom uit het bouwonderwijs die absoluut niet volstaat.', luidt het.

In vergelijking met vorig jaar zijn er meer Limburgse bouwbedrijven die een daling van hun winst en omzet verwachten. 'Het potentieel van deze sector mag niet stranden door de krapte op de arbeidsmarkt. Er is voldoende werk, maar we ontbreken de handen. Bijna de helft van de bedrijven werkte daarom al met buitenlandse krachten', zeggen Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka - KvK Limburg, en Chris Slaets, algemeen directeur van Confederatie Bouw Limburg. Bijna 62 procent van de bouwondernemers verwacht dat de totale omzet zal stijgen, in lijn met het recordjaar 2018. Het aantal bedrijven dat een daling van de omzet verwacht, loopt echter met 6 procentpunt op tot ruim 17 procent. En 41 procent van de respondenten denkt dat hun winst gestegen zal zijn eind 2019, wat een daling van 8 procentpunt is ten opzichte van vorig jaar. De groep die een daling van de winst verwacht, stijgt dan weer tot bijna 24 procent. Opmerkelijk genoeg stijgt de omvang van de orderboekjes. Zo geeft meer dan 44 procent van de respondenten aan dat het orderboekje voor meer dan zes maanden gevuld is. Dat is een stijging van 15 procent ten opzichte van 2018. De orderboekjes die slechts voor een maand gevuld zijn, blijven relatief schaars. Voorts verwacht 40,5 procent van de respondenten in 2020 extra medewerkers aan te werven. Dat is een stijging van respectievelijk 9 en 12 procentpunt ten opzichte van de bevraging in 2018 en 2017. Slechts 3,8 procent van de Limburgse bouwondernemingen verwacht iemand te moeten ontslaan in 2020. 'Het is duidelijk dat onze ondernemers willen groeien. Die groei mag niet gehypothekeerd worden door de krapte op de arbeidsmarkt. Enerzijds zijn er hervormingen nodig om de inactieven te activeren en anderzijds moeten we blijven inzetten op techniekpromotie', stelt Leten. Volgens Confederatie Bouw Limburg blijft voorzichtigheid geboden. 'Kijk maar naar de bouwklussen die vandaag nog vallen onder de noemer van onbelast bijverdienen. Het probleem is dat het zorgt voor oneerlijke concurrentie. Feit is immers dat veel bouwondernemingen hun openstaande vacatures al maanden niet ingevuld krijgen', zegt Slaets. 'Momenteel zit de bouw met 12.600 vacatures, gekoppeld aan een sterke uitstroom van de babyboomers en een instroom uit het bouwonderwijs die absoluut niet volstaat.', luidt het.