Het gaat om een muur van ongeveer 200 meter lang met inbegrip van de Romaanse toren. Het geheel bevindt zich tussen het stadspark en de Sancta

Maria-basisschool. De restauratie is volgens schepen Dirk Vansina (CD&V) noodzakelijk omdat de muur in slechte staat verkeert en er gevaar is voor de stabiliteit.

Het restauratiedossier van de alleenstaande toren in het midden van het stadspark sleept al jaren aan. De restauratie van de toren werd enkele jaren geleden toevertrouwd aan Erfgoed Vlaanderen dat al instandhoudingswerken uitvoerde.

"We hopen tegen het einde van het jaar aan de gemeenteraad een dossier te kunnen voorstellen waarin zowel Leuven, Ruimte en Erfgoed als Erfgoed Vlaanderen zich in kunnen vinden", aldus Vansina.

Zowel de muur als de toren zijn overblijfselen van de binnenste stadsomwalling die in de 12de eeuw werd opgetrokken. In de universiteitsstad bevinden zich nog op een zestal plaatsen restanten. De meeste verkeren echter in een bijzonder slechte staat.

Het gaat om een muur van ongeveer 200 meter lang met inbegrip van de Romaanse toren. Het geheel bevindt zich tussen het stadspark en de Sancta Maria-basisschool. De restauratie is volgens schepen Dirk Vansina (CD&V) noodzakelijk omdat de muur in slechte staat verkeert en er gevaar is voor de stabiliteit. Het restauratiedossier van de alleenstaande toren in het midden van het stadspark sleept al jaren aan. De restauratie van de toren werd enkele jaren geleden toevertrouwd aan Erfgoed Vlaanderen dat al instandhoudingswerken uitvoerde. "We hopen tegen het einde van het jaar aan de gemeenteraad een dossier te kunnen voorstellen waarin zowel Leuven, Ruimte en Erfgoed als Erfgoed Vlaanderen zich in kunnen vinden", aldus Vansina. Zowel de muur als de toren zijn overblijfselen van de binnenste stadsomwalling die in de 12de eeuw werd opgetrokken. In de universiteitsstad bevinden zich nog op een zestal plaatsen restanten. De meeste verkeren echter in een bijzonder slechte staat.