Picqué plaatst vooral vraagtekens bij "het beleid om het kantorenbestand verder uit te breiden terwijl een derde van de voorraad leegstaat".

Zo is er in de rand nog eens bijna 1,2 miljoen vierkante meter kantooroppervlakte gepland, bovenop de bestaande 1,5 miljoen vierkante meter kantoorruimte. "Ik streef naar strategieën in overleg tussen Brussel en de rand", aldus nog de Brusselse minister-president.

Over Brussel zelf, waar de leegstand van de kantoren eind 2010
gedaald was tot 9,5 procent, verklaarde Picqué verheugd te zijn dat destijds geen moratorium afgekondigd werd op de bouw van nieuwe kantoren.

Het Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting (BROH) en de
Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij van het Brussels Gewest (GOMB) stelden woensdag hun vierde kantoorbarometer voor.

Voor hun kantoorbarometer brachten beide organisaties voor het eerst de volledige rand in kaart, een straal van 12 kilometer rond het midden van het Brussels gewest. Het leegstandspercentage voor Brussel en de rand samen bedraagt 12 procent.

In Brussel zelf daalde de kantorenleegstand van 9,8 procent eind
2009 naar 9,5 procent eind 2010. Dit jaar zou de leegstand in alle Brusselse wijken verder dalen.

Picqué plaatst vooral vraagtekens bij "het beleid om het kantorenbestand verder uit te breiden terwijl een derde van de voorraad leegstaat". Zo is er in de rand nog eens bijna 1,2 miljoen vierkante meter kantooroppervlakte gepland, bovenop de bestaande 1,5 miljoen vierkante meter kantoorruimte. "Ik streef naar strategieën in overleg tussen Brussel en de rand", aldus nog de Brusselse minister-president. Over Brussel zelf, waar de leegstand van de kantoren eind 2010 gedaald was tot 9,5 procent, verklaarde Picqué verheugd te zijn dat destijds geen moratorium afgekondigd werd op de bouw van nieuwe kantoren.Het Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting (BROH) en de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij van het Brussels Gewest (GOMB) stelden woensdag hun vierde kantoorbarometer voor. Voor hun kantoorbarometer brachten beide organisaties voor het eerst de volledige rand in kaart, een straal van 12 kilometer rond het midden van het Brussels gewest. Het leegstandspercentage voor Brussel en de rand samen bedraagt 12 procent. In Brussel zelf daalde de kantorenleegstand van 9,8 procent eind 2009 naar 9,5 procent eind 2010. Dit jaar zou de leegstand in alle Brusselse wijken verder dalen.