Door een tekort aan personeel en een onverwacht hoge toevloed aan dossiers slaagt de Raad er niet in de dossiers tijdig af te werken. Minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters (N-VA) neemt maatregelen om de achterstand tegen eind 2011 weg te werken.

Betwiste bouwvergunningen kwamen vroeger bij de betrokken minister terecht minister of sleepten aan bij de Raad van State. Om de procedure objectiever en korter te maken, richtte de vorige Vlaamse regering een nieuwe Raad op. Die is nu een jaar actief, maar werkt niet zoals het hoort. Zo zijn er sinds de opstart 753 dossiers ingediend, tweemaal zoveel als verwacht. Door een tekort aan personeel moet er langer worden gewacht vooraleer een zaak wordt behandeld. In een jaar tijd werden slechts 23 arresten ten gronde geveld.

Door een tekort aan personeel en een onverwacht hoge toevloed aan dossiers slaagt de Raad er niet in de dossiers tijdig af te werken. Minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters (N-VA) neemt maatregelen om de achterstand tegen eind 2011 weg te werken. Betwiste bouwvergunningen kwamen vroeger bij de betrokken minister terecht minister of sleepten aan bij de Raad van State. Om de procedure objectiever en korter te maken, richtte de vorige Vlaamse regering een nieuwe Raad op. Die is nu een jaar actief, maar werkt niet zoals het hoort. Zo zijn er sinds de opstart 753 dossiers ingediend, tweemaal zoveel als verwacht. Door een tekort aan personeel moet er langer worden gewacht vooraleer een zaak wordt behandeld. In een jaar tijd werden slechts 23 arresten ten gronde geveld.