Er zullen enkel nog sociale huurwoningen gerealiseerd worden, zodat de gemeente haar sociaal aanbod kan blijven garanderen. Uit het verleden bleek dat veel mensen die een sociale woning kochten die na enkele jaren met winst konden doorverkopen.

"Als we willen verzekeren dat er in de toekomst nog sociale huisvesting zal zijn, moeten we minstens tijdelijk ingrijpen", zegt schepen Maxim Willems (Gemeentebelangen).

"We opteren daarom om de grond in de toekomst in eigen handen te houden zodat ze in de tijd ter beschikking blijft voor de sociale huisvesting. Nu zien we dat mensen hun woning soms na een korte termijn verzilveren aan de marktprijs."

Knokke-Heist wil 321 nieuwe sociale huurwoningen realiseren tegen 2025. Daarnaast komen er ook nog enkele verkavelingen buiten de sociale huisvesting op basis van erfpacht.

Daarbij blijft de grond eigendom van de gemeente, maar de geïnteresseerde mogen die lange tijd bebouwen tegen een geringe vergoeding. Knokke-Heist zal met haar nieuwe beleid speciale aandacht hebben voor gezinnen met kinderen en mensen met een gering inkomen. Die wijken nu massaal uit.

Er zullen enkel nog sociale huurwoningen gerealiseerd worden, zodat de gemeente haar sociaal aanbod kan blijven garanderen. Uit het verleden bleek dat veel mensen die een sociale woning kochten die na enkele jaren met winst konden doorverkopen. "Als we willen verzekeren dat er in de toekomst nog sociale huisvesting zal zijn, moeten we minstens tijdelijk ingrijpen", zegt schepen Maxim Willems (Gemeentebelangen). "We opteren daarom om de grond in de toekomst in eigen handen te houden zodat ze in de tijd ter beschikking blijft voor de sociale huisvesting. Nu zien we dat mensen hun woning soms na een korte termijn verzilveren aan de marktprijs." Knokke-Heist wil 321 nieuwe sociale huurwoningen realiseren tegen 2025. Daarnaast komen er ook nog enkele verkavelingen buiten de sociale huisvesting op basis van erfpacht. Daarbij blijft de grond eigendom van de gemeente, maar de geïnteresseerde mogen die lange tijd bebouwen tegen een geringe vergoeding. Knokke-Heist zal met haar nieuwe beleid speciale aandacht hebben voor gezinnen met kinderen en mensen met een gering inkomen. Die wijken nu massaal uit.