De woningprijzen zouden in 2010 met 5 tot 6 procent gestegen zijn? Dat cijfer kan wat relativering verdragen. Het is namelijk het droge gemiddelde van de cijfers voor Brussel, Vlaanderen en Wallonië en houdt geen rekening met het feit dat de activiteit - het aantal verkopingen - in Brussel en Vlaanderen al een paar jaar hoger ligt dan in Wallonië. Ik denk dat een cijfer van 4 tot 5 procent de werkelijke gemiddelde prijsstijgingen beter zou uitdrukken.

Dat wil nog altijd zeggen dat de prijzen hoger uitkomen dan voor de crisis. Dat klopt. Maar laten we dat ook niet overdrijven: wat de prijzen betreft, hebben we in ons land eigenlijk geen crisis gekend. Een achteruitgang met 0,3 procent kun je beter een stagnatie noemen. De crisis heeft zich bij ons wel laten voelen in de activiteit en op dat vlak blijft er nog een stuk in te halen. Het aantal verkochte eengezinswoningen lag in 2010 op zo'n 64.775, dat is bijna hetzelfde niveau als in 2008. In 2009 was het nauwelijks 61.541. Maar de jaren daarvoor scoorden we toch tussen de 68.000 en de 69.000. Aan de andere kant: de verkoop van appartementen bereikte in 2010 een historisch hoogtepunt.

Waarom zijn onze prijzen aan de crisis ontsnapt? Omdat wij minder mobiel zijn en minder gemakkelijk verkopen. Dat komt onder meer door de registratierechten. Het gevolg is dat onze markt minder gevoelig is voor ups en downs.

Luc Baltussen

De woningprijzen zouden in 2010 met 5 tot 6 procent gestegen zijn? Dat cijfer kan wat relativering verdragen. Het is namelijk het droge gemiddelde van de cijfers voor Brussel, Vlaanderen en Wallonië en houdt geen rekening met het feit dat de activiteit - het aantal verkopingen - in Brussel en Vlaanderen al een paar jaar hoger ligt dan in Wallonië. Ik denk dat een cijfer van 4 tot 5 procent de werkelijke gemiddelde prijsstijgingen beter zou uitdrukken. Dat wil nog altijd zeggen dat de prijzen hoger uitkomen dan voor de crisis. Dat klopt. Maar laten we dat ook niet overdrijven: wat de prijzen betreft, hebben we in ons land eigenlijk geen crisis gekend. Een achteruitgang met 0,3 procent kun je beter een stagnatie noemen. De crisis heeft zich bij ons wel laten voelen in de activiteit en op dat vlak blijft er nog een stuk in te halen. Het aantal verkochte eengezinswoningen lag in 2010 op zo'n 64.775, dat is bijna hetzelfde niveau als in 2008. In 2009 was het nauwelijks 61.541. Maar de jaren daarvoor scoorden we toch tussen de 68.000 en de 69.000. Aan de andere kant: de verkoop van appartementen bereikte in 2010 een historisch hoogtepunt. Waarom zijn onze prijzen aan de crisis ontsnapt? Omdat wij minder mobiel zijn en minder gemakkelijk verkopen. Dat komt onder meer door de registratierechten. Het gevolg is dat onze markt minder gevoelig is voor ups en downs. Luc Baltussen