De prijzen van villa's, huizen en appartementen kregen vorig jaar een boost. Ondanks de aanzienlijke afkoeling van de prijzen in 2008-'09, vrezen sommige vastgoedspecialisten dat de woningmarkt nog een klap krijgt.

Johan Van Gompel, econoom van de KBC-studiedienst en docent aan de Hogeschool-Universiteit, Brussel tempert die grauwe voorspellingen: "De vastgoedexcessen zijn na de recente crisis in België uitgezweet. Het ziet er niet naar uit dat we de komende jaren een crash krijgen. Het pessimisme van sommige analisten die het tegendeel beweren, steunt op een te strikte interpretatie van een bepaald element dat de prijs van een woning bepaalt. De waarheid is complexer."

Van Gompel is de auteur van 'Ontwikkelingen op de Europese huizenmarkt. Waardering, verklaring en toekomstvisie', dat Trends exclusief kon inkijken. De meeste waarderingsmethodes voor residentieel vastgoed vergelijken de prijs van de gemiddelde woning met het inkomen of de huurprijs over de jaren heen om de markt in te kunnen schatten. Van Gompel maakte een regressieanalyse voor 1980-2010 om te weten welke factoren de prijs van de woningen statistisch het sterkst beïnvloeden.

Uiteindelijk vond hij een stabiel evenwichtsverband tussen de reële huizenprijzen en het beschikbare gezinsinkomen, de rente, de werkloosheidsgraad en de bevolkingsomvang. Aan de hand van eigen inschatting van de parameters tot 2015 maakte de econoom een prognose voor de vastgoedprijzen in de volgende vijf jaar.

Stabiele markt Deze simulatie leert dat de huizenprijzen in België en de Europese Muntunie als geheel tot 2015 in een matig tempo kunnen blijven stijgen. Voor België is dat ongeveer 3 procent per jaar, vergeleken met 8 procent per jaar in 1999-2007. "Uit deze determinanten leid ik af dat de reële woningprijzen 1 procent per jaar stijgen. Een stabiele markt dus. Er was een zekere overwaardering tot 2007, maar die is later verdwenen."

Volgens Van Gompel wordt de betaalbaarheid van woningen wel een reëel probleem. Voor de groep 25- tot 40-jarigen is de inkomenskloof met de huizenprijzen erg groot geworden. Te groot. "Omdat steeds meer potentiële kopers in het segment van de driegevel- en rijwoningen zoekt, zullen de prijzen er relatief sterker stijgen. Het hogere segment presteerde het voorbije decennium duidelijk minder sterk. Hier en daar zijn er die in markt nu allicht koopjes te doen."

H.B.

De prijzen van villa's, huizen en appartementen kregen vorig jaar een boost. Ondanks de aanzienlijke afkoeling van de prijzen in 2008-'09, vrezen sommige vastgoedspecialisten dat de woningmarkt nog een klap krijgt. Johan Van Gompel, econoom van de KBC-studiedienst en docent aan de Hogeschool-Universiteit, Brussel tempert die grauwe voorspellingen: "De vastgoedexcessen zijn na de recente crisis in België uitgezweet. Het ziet er niet naar uit dat we de komende jaren een crash krijgen. Het pessimisme van sommige analisten die het tegendeel beweren, steunt op een te strikte interpretatie van een bepaald element dat de prijs van een woning bepaalt. De waarheid is complexer." Van Gompel is de auteur van 'Ontwikkelingen op de Europese huizenmarkt. Waardering, verklaring en toekomstvisie', dat Trends exclusief kon inkijken. De meeste waarderingsmethodes voor residentieel vastgoed vergelijken de prijs van de gemiddelde woning met het inkomen of de huurprijs over de jaren heen om de markt in te kunnen schatten. Van Gompel maakte een regressieanalyse voor 1980-2010 om te weten welke factoren de prijs van de woningen statistisch het sterkst beïnvloeden. Uiteindelijk vond hij een stabiel evenwichtsverband tussen de reële huizenprijzen en het beschikbare gezinsinkomen, de rente, de werkloosheidsgraad en de bevolkingsomvang. Aan de hand van eigen inschatting van de parameters tot 2015 maakte de econoom een prognose voor de vastgoedprijzen in de volgende vijf jaar. Stabiele markt Deze simulatie leert dat de huizenprijzen in België en de Europese Muntunie als geheel tot 2015 in een matig tempo kunnen blijven stijgen. Voor België is dat ongeveer 3 procent per jaar, vergeleken met 8 procent per jaar in 1999-2007. "Uit deze determinanten leid ik af dat de reële woningprijzen 1 procent per jaar stijgen. Een stabiele markt dus. Er was een zekere overwaardering tot 2007, maar die is later verdwenen." Volgens Van Gompel wordt de betaalbaarheid van woningen wel een reëel probleem. Voor de groep 25- tot 40-jarigen is de inkomenskloof met de huizenprijzen erg groot geworden. Te groot. "Omdat steeds meer potentiële kopers in het segment van de driegevel- en rijwoningen zoekt, zullen de prijzen er relatief sterker stijgen. Het hogere segment presteerde het voorbije decennium duidelijk minder sterk. Hier en daar zijn er die in markt nu allicht koopjes te doen." H.B.