Dit jaar werden opvallend weinig woningleningen toegekend. In februari waren het er bijvoorbeeld maar 16.622, het laagste aantal in minstens zeven jaar. In mei lag het aantal met 20.777 woningleningen al hoger. In juni noteerde de NBB een duidelijke opstoot met 26.673 nieuwe kredieten voor een totaalbedrag van ruim 3 miljard euro, het hoogste cijfer in een jaar.

Bij Belfius bank wordt de opwaartse trend alvast bevestigd. "Wij hebben een stijging genoteerd in aantal en in gemiddeld bedrag", verduidelijkt woordvoerster Ulrike Pommée. De verklaring ligt volgens de bank in de historisch lage rentevoeten. De Europese Centrale Bank verlaagde begin juni de basisrente naar 0,15 procent, en maakte de depositorente negatief. Door die negatieve depositorente moeten banken betalen om hun cashoverschotten bij de ECB te stallen.

De forse toename in juni maakt de lage hypothecaire kredietverstrekking dit jaar evenwel nog niet goed. In de eerste helft van dit jaar werden 120.837 woonleningen verstrekt, tegen 156.722 stuks in de eerste zes maanden van 2013. Ook het totale bedrag aan woonkredieten lag dit jaar met 13 miljard euro een stuk onder de 16,3 miljard van begin vorig jaar.

De Nationale Bank nuanceert: "Voor de eerste zes maanden van dit jaar wordt een belangrijke daling vastgesteld ten aanzien van de overeenkomstige periode van vorig jaar. Het is nog te vroeg om de evolutie in juni als een duurzame heropleving te beschouwen." (Belga/BO)

Dit jaar werden opvallend weinig woningleningen toegekend. In februari waren het er bijvoorbeeld maar 16.622, het laagste aantal in minstens zeven jaar. In mei lag het aantal met 20.777 woningleningen al hoger. In juni noteerde de NBB een duidelijke opstoot met 26.673 nieuwe kredieten voor een totaalbedrag van ruim 3 miljard euro, het hoogste cijfer in een jaar.Bij Belfius bank wordt de opwaartse trend alvast bevestigd. "Wij hebben een stijging genoteerd in aantal en in gemiddeld bedrag", verduidelijkt woordvoerster Ulrike Pommée. De verklaring ligt volgens de bank in de historisch lage rentevoeten. De Europese Centrale Bank verlaagde begin juni de basisrente naar 0,15 procent, en maakte de depositorente negatief. Door die negatieve depositorente moeten banken betalen om hun cashoverschotten bij de ECB te stallen. De forse toename in juni maakt de lage hypothecaire kredietverstrekking dit jaar evenwel nog niet goed. In de eerste helft van dit jaar werden 120.837 woonleningen verstrekt, tegen 156.722 stuks in de eerste zes maanden van 2013. Ook het totale bedrag aan woonkredieten lag dit jaar met 13 miljard euro een stuk onder de 16,3 miljard van begin vorig jaar. De Nationale Bank nuanceert: "Voor de eerste zes maanden van dit jaar wordt een belangrijke daling vastgesteld ten aanzien van de overeenkomstige periode van vorig jaar. Het is nog te vroeg om de evolutie in juni als een duurzame heropleving te beschouwen." (Belga/BO)