Het Fonds voor de Vakopleidinging de Bouwnijverheid (FVB) en Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a) ondertekenden maandag in Wetteren een convenant over die persoonlijke begeleiding. "We willen een duurzame overgang van het onderwijs naar de arbeidsmarkt", zegt Rik Hinnens (FVB). "Jaarlijks zoeken we 12.500 gekwalificeerde mensen, slechts de helft van de 5.000 afgestudeerden komt uiteindelijk naar de bouw."

Het FVB wil in de eerste plaats de kwaliteit van de opleidingen verhogen, onder meer door integratie van nieuwe technologieën in het lessenpakket. In dat verband moeten de algemene vakken beter aansluiten bij het beroep dat wordt aangeleerd.

Voor de tweede doelstelling, het aanbieden van kwaliteitsvolle stages en actieve jobcoaching voor en tijdens de tewerkstelling, wordt gestart met een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP). Aansluitend wil het Fonds een duurzame overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt. Daarbij wordt gedacht aan actieve jobcoaching voor en na de tewerkstelling, een actief beheer van het vacatureaanbod en een sectoraal bijscholingsaanbod.

Het Fonds voor de Vakopleidinging de Bouwnijverheid (FVB) en Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a) ondertekenden maandag in Wetteren een convenant over die persoonlijke begeleiding. "We willen een duurzame overgang van het onderwijs naar de arbeidsmarkt", zegt Rik Hinnens (FVB). "Jaarlijks zoeken we 12.500 gekwalificeerde mensen, slechts de helft van de 5.000 afgestudeerden komt uiteindelijk naar de bouw." Het FVB wil in de eerste plaats de kwaliteit van de opleidingen verhogen, onder meer door integratie van nieuwe technologieën in het lessenpakket. In dat verband moeten de algemene vakken beter aansluiten bij het beroep dat wordt aangeleerd. Voor de tweede doelstelling, het aanbieden van kwaliteitsvolle stages en actieve jobcoaching voor en tijdens de tewerkstelling, wordt gestart met een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP). Aansluitend wil het Fonds een duurzame overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt. Daarbij wordt gedacht aan actieve jobcoaching voor en na de tewerkstelling, een actief beheer van het vacatureaanbod en een sectoraal bijscholingsaanbod.