Dat was zijn boodschap op het seminar Antwerp, Moving Ahead in the Future, dat woensdagmorgen plaatsvond op de Mipim-vastgoedbeurs in Cannes.

Intendant Alexander D'Hooghe wees erop dat na anderhalf jaar de belangrijkste discussiepunten tussen de overheid en de actiegroepen over de Oosterweelverbinding zijn afgehandeld: het behoud van het Sint-Annabos, de bijgewerkte versie van de Oosterweelverbinding, de inschakeling van de verschillende vervoersmodi (modal shift), de ontsluiting voor het lokale verkeer en de overbrugging van de Schelde voor fietsers en voetgangers.

"Voor de eerste keer in vijftien jaar hebben de actiegroepen en het stadsbestuur elkaar - zij het zeer voorzichtig, aarzelend en stap voor stap - gevonden", zei D'Hooghe. "We hebben het momentum bereikt voor een doorbraak."

Na het seminar bevestigde hij zijn verwachting dat de actiegroepen, zoals Ademloos, zich aan hun engagement zullen houden. "De procedures tegen de Oosterweelverbinding werden stopgezet," merkt hij op.

Eerste spade in de grond

"De Vlaamse overheid en de stad Antwerpen engageren zich samen om het project te financieren. Dat is een incentive voor iedereen om het project te blijven ondersteunen. Uiteraard is het altijd mogelijk dat een nieuwe actiegroep roet in het eten gooit. Maar voorlopig verloopt alles naar plan. Op Linkeroever is de eerste spade in de grond gestoken. De rest zal volgen."

De overkapping is voor de intendant een middel, geen doel. "Brede bermen en groene ruimten zullen zorgen voor minder geluidsoverlast en een betere luchtkwaliteit voor honderdduizenden mensen. Dat is even belangrijk als mobiliteit. Het project krijgt extra vaart, omdat het wordt opgedeeld over verschillende consortia. Het is een van de grootste en meest complexe bouwprojecten in Europa."

'Oudere wijken niet aan hun lot overlaten'

In het panel klonk uitgerekend een kritische noot uit de vastgoedsector. Luc Van Maercke, de gedelegeerd bestuurder van Vooruitzicht, waarschuwde.

"Ik stel vast dat voorstanders de overkapping promoten als een manier om ruimte te scheppen voor 40.000 nieuwe Antwerpenaars die worden verwacht. Voorzichtigheid is geboden. Het mag niet de bedoeling zijn dat er een verhuizing op gang komt van de oudere stadswijken naar de nieuwe ruimte boven de Ring. Die oudere wijken mogen niet aan hun lot worden overgelaten."

De Antwerpse schepen van Ruimtelijke Ordening Rob Van de Velde (N-VA) antwoordde cryptisch dat dit proces kon worden begeleid door een 'functionele omkadering'.

Als we hem daarover later ondervragen, verduidelijkt hij aan Trends: "De nieuwe ruimte op de Ring zal worden besteed voor recreatie, groene ruimtes, kantoren, co-working en jonge gezinnen die zoeken naar levenskwaliteit. Hier komen dus niet alleen de goedkopere woningen. En ondertussen blijven we inzetten op kwaliteitsvolle projecten in de oudere wijken van Antwerpen. Het is echt niet de bedoeling dat die ontvolken."

Overheid

Architect Thomas Rau, de auteur van Material Matters over de duurzame woningbouw, stelt dat de ontwikkelaars in die nieuwe ruimte genieten van de voorzieningen die de overheid aanbiedt. "Stel dat ze een rendement halen van 8 procent op die investering. Is het dan niet logisch dat de helft van die opbrengst terugvloeit naar de overheid?"

"Volledig akkoord", klinkt het bij Van de Velde, die binnen enkele weken ontslag neemt als schepen. "Al weet ik niet of dat binnenkort nog altijd mijn standpunt zal zijn."

Dat was zijn boodschap op het seminar Antwerp, Moving Ahead in the Future, dat woensdagmorgen plaatsvond op de Mipim-vastgoedbeurs in Cannes.Intendant Alexander D'Hooghe wees erop dat na anderhalf jaar de belangrijkste discussiepunten tussen de overheid en de actiegroepen over de Oosterweelverbinding zijn afgehandeld: het behoud van het Sint-Annabos, de bijgewerkte versie van de Oosterweelverbinding, de inschakeling van de verschillende vervoersmodi (modal shift), de ontsluiting voor het lokale verkeer en de overbrugging van de Schelde voor fietsers en voetgangers."Voor de eerste keer in vijftien jaar hebben de actiegroepen en het stadsbestuur elkaar - zij het zeer voorzichtig, aarzelend en stap voor stap - gevonden", zei D'Hooghe. "We hebben het momentum bereikt voor een doorbraak." Na het seminar bevestigde hij zijn verwachting dat de actiegroepen, zoals Ademloos, zich aan hun engagement zullen houden. "De procedures tegen de Oosterweelverbinding werden stopgezet," merkt hij op. "De Vlaamse overheid en de stad Antwerpen engageren zich samen om het project te financieren. Dat is een incentive voor iedereen om het project te blijven ondersteunen. Uiteraard is het altijd mogelijk dat een nieuwe actiegroep roet in het eten gooit. Maar voorlopig verloopt alles naar plan. Op Linkeroever is de eerste spade in de grond gestoken. De rest zal volgen."De overkapping is voor de intendant een middel, geen doel. "Brede bermen en groene ruimten zullen zorgen voor minder geluidsoverlast en een betere luchtkwaliteit voor honderdduizenden mensen. Dat is even belangrijk als mobiliteit. Het project krijgt extra vaart, omdat het wordt opgedeeld over verschillende consortia. Het is een van de grootste en meest complexe bouwprojecten in Europa."In het panel klonk uitgerekend een kritische noot uit de vastgoedsector. Luc Van Maercke, de gedelegeerd bestuurder van Vooruitzicht, waarschuwde. "Ik stel vast dat voorstanders de overkapping promoten als een manier om ruimte te scheppen voor 40.000 nieuwe Antwerpenaars die worden verwacht. Voorzichtigheid is geboden. Het mag niet de bedoeling zijn dat er een verhuizing op gang komt van de oudere stadswijken naar de nieuwe ruimte boven de Ring. Die oudere wijken mogen niet aan hun lot worden overgelaten."De Antwerpse schepen van Ruimtelijke Ordening Rob Van de Velde (N-VA) antwoordde cryptisch dat dit proces kon worden begeleid door een 'functionele omkadering'. Als we hem daarover later ondervragen, verduidelijkt hij aan Trends: "De nieuwe ruimte op de Ring zal worden besteed voor recreatie, groene ruimtes, kantoren, co-working en jonge gezinnen die zoeken naar levenskwaliteit. Hier komen dus niet alleen de goedkopere woningen. En ondertussen blijven we inzetten op kwaliteitsvolle projecten in de oudere wijken van Antwerpen. Het is echt niet de bedoeling dat die ontvolken."Architect Thomas Rau, de auteur van Material Matters over de duurzame woningbouw, stelt dat de ontwikkelaars in die nieuwe ruimte genieten van de voorzieningen die de overheid aanbiedt. "Stel dat ze een rendement halen van 8 procent op die investering. Is het dan niet logisch dat de helft van die opbrengst terugvloeit naar de overheid?" "Volledig akkoord", klinkt het bij Van de Velde, die binnen enkele weken ontslag neemt als schepen. "Al weet ik niet of dat binnenkort nog altijd mijn standpunt zal zijn."