We spraken met Bienkowska in de marge van de vastgoedconferentie Mipim in Cannes. Bij de conferentie met als titel 'Hoe brengen we vraag en aanbod bij elkaar om te komen tot energie-efficiënte investeringen in gebouwen?' zaten, ondanks de topsprekers, nog geen 30 vastgoedprofessionals in de zaal. Dat terwijl Mipim 21.000 deelnemers telt. Het wijst erop dat de sector nog een lange weg te gaan heeft.

"Het gebrek aan vraag is een groot probleem", geeft Bienkowska toe. "Nationale lidstaten spelen zelf een belangrijke rol door hun overheidsgebouwen energiezuinig te bouwen of te saneren. Maar de privésector moet ook aangemoedigd worden. Daarom willen we in de toekomst samenwerken met de Europese Investeringsbank om onze doelstellingen te realiseren."

Volgens Stéphane Viallon van de EIB werkte zijn bank enkel aan de totstandkoming van een regionaal ontwikkelings- en cohesiebeleid. "Vandaag is een gezonder milieu de andere prioriteit", zegt hij. "De voorbije vijf jaar gaven we elk jaar 2 miljard euro aan relatief grote, energiezuinige projecten op de lange termijn. We bekijken hoe we dat nog concreter kunnen invullen. We zullen bijvoorbeeld kleinere en risicovollere projecten stimuleren, onder meer door bankwaarborgen daarvoor te steunen."

Peter Sweatman (Climate Strategy & Partners) was voorzitter van een panel dat de Europese Commissie adviseerde. "Nieuwe maatregelen zijn goed, maar we moeten ten allen prijze vermijden dat de regels voortdurend veranderen. Rechtsonzekerheid is de grootste bedreiging voor een duurzaam ondersteuningsbeleid."

Grote privé- en overheidsprojecten zullen overheidssteun ontvangen, maar een probleem is de beschikbaarheid van middelen voor particuliere bouwers en saneerders. "Op langere termijn rendeert een energie-investering, maar bij de start van een bouwproject heeft de particulier gewoon te weinig middelen", aldus Sweatman. "Goedkopere financiering is het antwoord."

"Ook daar kunnen wij een rol spelen", aldus Viallon van de EIB. "We kunnen de banken stimuleren meer ondersteuning te geven."

We spraken met Bienkowska in de marge van de vastgoedconferentie Mipim in Cannes. Bij de conferentie met als titel 'Hoe brengen we vraag en aanbod bij elkaar om te komen tot energie-efficiënte investeringen in gebouwen?' zaten, ondanks de topsprekers, nog geen 30 vastgoedprofessionals in de zaal. Dat terwijl Mipim 21.000 deelnemers telt. Het wijst erop dat de sector nog een lange weg te gaan heeft."Het gebrek aan vraag is een groot probleem", geeft Bienkowska toe. "Nationale lidstaten spelen zelf een belangrijke rol door hun overheidsgebouwen energiezuinig te bouwen of te saneren. Maar de privésector moet ook aangemoedigd worden. Daarom willen we in de toekomst samenwerken met de Europese Investeringsbank om onze doelstellingen te realiseren."Volgens Stéphane Viallon van de EIB werkte zijn bank enkel aan de totstandkoming van een regionaal ontwikkelings- en cohesiebeleid. "Vandaag is een gezonder milieu de andere prioriteit", zegt hij. "De voorbije vijf jaar gaven we elk jaar 2 miljard euro aan relatief grote, energiezuinige projecten op de lange termijn. We bekijken hoe we dat nog concreter kunnen invullen. We zullen bijvoorbeeld kleinere en risicovollere projecten stimuleren, onder meer door bankwaarborgen daarvoor te steunen."Peter Sweatman (Climate Strategy & Partners) was voorzitter van een panel dat de Europese Commissie adviseerde. "Nieuwe maatregelen zijn goed, maar we moeten ten allen prijze vermijden dat de regels voortdurend veranderen. Rechtsonzekerheid is de grootste bedreiging voor een duurzaam ondersteuningsbeleid."Grote privé- en overheidsprojecten zullen overheidssteun ontvangen, maar een probleem is de beschikbaarheid van middelen voor particuliere bouwers en saneerders. "Op langere termijn rendeert een energie-investering, maar bij de start van een bouwproject heeft de particulier gewoon te weinig middelen", aldus Sweatman. "Goedkopere financiering is het antwoord.""Ook daar kunnen wij een rol spelen", aldus Viallon van de EIB. "We kunnen de banken stimuleren meer ondersteuning te geven."