In 2010 werden in totaal bijna 276.000 hypothecaire kredietovereenkomsten afgesloten, voor een bedrag van ruim 26 miljard euro. In vergelijking met 2009 is het aantal kredieten met 21,4 procent en het bedrag met 23,7 procent toegenomen.

Er werd een recordaantal bouwkredieten (35.500), kredieten voor de aankoop van een woning (110.000) en renovatiekredieten (86.000) opgetekend.

Het gemiddeld ontleende bedrag voor de aankoop van een woning ligt op ongeveer 130.000 euro, blijkt uit de statistieken van de BVK. Voor de aankoop en renovatie van een woning bedraagt dat bedrag meer dan 150.000 euro.

Tot slot stelt de BVK ook vast dat de vaste rentevoet weer veel populairder geworden is. In het vierde kwartaal van 2010 werden meer dan zeven op de tien kredieten afgesloten met een vaste rentevoet.

De 59 leden van de BVK zeggen samen in te staan voor 90 procent van het aantal nieuw verstrekte hypothecaire kredieten. Ze schatten het totale uitstaande bedrag aan hypothecaire kredieten voor de volledige Belgische markt op 163 miljard euro.

In 2010 werden in totaal bijna 276.000 hypothecaire kredietovereenkomsten afgesloten, voor een bedrag van ruim 26 miljard euro. In vergelijking met 2009 is het aantal kredieten met 21,4 procent en het bedrag met 23,7 procent toegenomen. Er werd een recordaantal bouwkredieten (35.500), kredieten voor de aankoop van een woning (110.000) en renovatiekredieten (86.000) opgetekend. Het gemiddeld ontleende bedrag voor de aankoop van een woning ligt op ongeveer 130.000 euro, blijkt uit de statistieken van de BVK. Voor de aankoop en renovatie van een woning bedraagt dat bedrag meer dan 150.000 euro. Tot slot stelt de BVK ook vast dat de vaste rentevoet weer veel populairder geworden is. In het vierde kwartaal van 2010 werden meer dan zeven op de tien kredieten afgesloten met een vaste rentevoet. De 59 leden van de BVK zeggen samen in te staan voor 90 procent van het aantal nieuw verstrekte hypothecaire kredieten. Ze schatten het totale uitstaande bedrag aan hypothecaire kredieten voor de volledige Belgische markt op 163 miljard euro.