De hervorming van het klein beschrijf die de Vlaamse regering gisteren heeft aangekondigd, is volgens de CIB één van de noodzakelijke maatregelen om tot een vereenvoudiging van de registratierechten te komen.

Vlaams Minister van begroting, Annemie Turtelboom pleit in haar beleidsnota voor een 'lager globaal tarief' voor de registratierechten van een huis.

Ondanks de tevredenheid maakt de CIB toch enkele kanttekeningen bij haar beleidsnota. "Het is niet geweten welk lager tarief de Vlaamse overheid voor ogen heeft", vertelt de woordvoerder. "Die nuance is natuurlijk cruciaal. Ze bepaalt in welke mate zowel mensen die vandaag onder het klein beschrijf vallen als zij die onder het groot beschrijf vallen, voordeel zouden kunnen halen uit een globaal lager tarief."

De confederatie pleit voor een weloverwogen hervorming van de registratierechten. Volgens de CIB moet de overheid zorgen voor een verlaging van de fiscale druk op het moment van de aankoop van een woning.

De woordvoerder maakt een vergelijking met de andere Eurozone-landen: "In België betaalt de koper gemiddeld 13,4% van de aankoopprijs aan de fiscus. Dat is meer dan het dubbele van het gemiddelde van de andere Eurozone-landen (5,3%)." (NS)

De hervorming van het klein beschrijf die de Vlaamse regering gisteren heeft aangekondigd, is volgens de CIB één van de noodzakelijke maatregelen om tot een vereenvoudiging van de registratierechten te komen. Vlaams Minister van begroting, Annemie Turtelboom pleit in haar beleidsnota voor een 'lager globaal tarief' voor de registratierechten van een huis.Ondanks de tevredenheid maakt de CIB toch enkele kanttekeningen bij haar beleidsnota. "Het is niet geweten welk lager tarief de Vlaamse overheid voor ogen heeft", vertelt de woordvoerder. "Die nuance is natuurlijk cruciaal. Ze bepaalt in welke mate zowel mensen die vandaag onder het klein beschrijf vallen als zij die onder het groot beschrijf vallen, voordeel zouden kunnen halen uit een globaal lager tarief."De confederatie pleit voor een weloverwogen hervorming van de registratierechten. Volgens de CIB moet de overheid zorgen voor een verlaging van de fiscale druk op het moment van de aankoop van een woning. De woordvoerder maakt een vergelijking met de andere Eurozone-landen: "In België betaalt de koper gemiddeld 13,4% van de aankoopprijs aan de fiscus. Dat is meer dan het dubbele van het gemiddelde van de andere Eurozone-landen (5,3%)." (NS)