28 procent van de min 35-jarigen krijgt financiële steun van ouders of andere familie om de aankoop van een woning mee te financieren. Nog eens 18 procent leent bij familie of vrienden. Dat blijkt uit een studie in opdracht van Woningen Blavier bij een representatieve steekproef van 500 Belgen.

Een op de drie ondervraagden van minder dan 35 jaar heeft het moeilijk om een lening af te sluiten. Een kwart ziet zich verplicht om een hypothecaire lening van dertig jaar af te sluiten. Een vijfde van de ondervraagden zoekt middelen buiten de bank om zijn project te financieren. Drie vierde van hen gebruikt hiervoor spaargeld.

Vooral kandidaat-bouwers hebben het moeilijk. Omdat 68 procent van hen een budget heeft van meer dan 200.000 euro, komen ze meestal bij de bank terecht. Het budget voor een instapklare woning is in de helft van de gevallen lager dan dit bedrag.

Naast de moeilijke financiering heeft ook de crisis een impact op de plannen om een eigen woning aan te schaffen. Twee op de drie ondervraagden zijn meer dan vorig jaar ongerust over de gevolgen van de crisis voor hun project. Hoe vangen ze dit op? De meeste jongeren (69 procent tegenover 42 procent 35-plussers) zeggen te besparen door minder uit te geven aan kleding, restaurants en vakantie.

28 procent van de min 35-jarigen krijgt financiële steun van ouders of andere familie om de aankoop van een woning mee te financieren. Nog eens 18 procent leent bij familie of vrienden. Dat blijkt uit een studie in opdracht van Woningen Blavier bij een representatieve steekproef van 500 Belgen.Een op de drie ondervraagden van minder dan 35 jaar heeft het moeilijk om een lening af te sluiten. Een kwart ziet zich verplicht om een hypothecaire lening van dertig jaar af te sluiten. Een vijfde van de ondervraagden zoekt middelen buiten de bank om zijn project te financieren. Drie vierde van hen gebruikt hiervoor spaargeld. Vooral kandidaat-bouwers hebben het moeilijk. Omdat 68 procent van hen een budget heeft van meer dan 200.000 euro, komen ze meestal bij de bank terecht. Het budget voor een instapklare woning is in de helft van de gevallen lager dan dit bedrag. Naast de moeilijke financiering heeft ook de crisis een impact op de plannen om een eigen woning aan te schaffen. Twee op de drie ondervraagden zijn meer dan vorig jaar ongerust over de gevolgen van de crisis voor hun project. Hoe vangen ze dit op? De meeste jongeren (69 procent tegenover 42 procent 35-plussers) zeggen te besparen door minder uit te geven aan kleding, restaurants en vakantie.