Wie dakloos is of in een onbewoonbare, ongeschikte of te kleine woning woont en naar een geschikte woning verhuist, heeft recht op een huursubsidie. Voorwaarde is dat hij of zij op een wachtlijst staat voor een sociale woning en dus een beperkt inkomen heeft. De Vlaamse huursubsidie bedraagt ongeveer één derde van de huur.

In 2017 werden 10.637 huursubsidies aangevraagd bij de Vlaamse overheid. Dat is een nieuw record. Het aantal aanvragen zit al jaren in de lift. Zo ging het in 2014 nog om 7.086 aanvragen, in 2015 om 7.861 en in 2016 om 9.828.

Van de 10.637 aanvragen die vorig jaar werden ingediend, is ongeveer de helft (5.281) geweigerd. De belangrijkste reden voor een weigering is dat de woning waarvoor de subsidie wordt aangevraagd onvoldoende woonkwaliteit biedt (20 procent). 'Dat bij één weigering op vijf de woning niet voldoet aan de normen is echt zorgelijk. Het is belangrijk dat de lokale overheden hier hun verantwoordelijkheid nemen en de weigeringen opvolgen. Zulke panden moeten worden ge(her)controleerd en in orde gebracht', zegt Marc Hendrickx.

Verder bleek bij 10 procent van de weigeringen dat de aanvrager had nagelaten zich in te schrijven bij een sociale huisvester. Het ontbreken van een inschrijving bij een huisvester is vaak het gevolg van administratieve nalatigheid bij de kandidaten. De verplichting om zich in te schrijven bij een sociale huurmaatschappij is net ingevoerd om hen te begeleiden naar een - nog meer betaalbare - sociale woning.

Wie dakloos is of in een onbewoonbare, ongeschikte of te kleine woning woont en naar een geschikte woning verhuist, heeft recht op een huursubsidie. Voorwaarde is dat hij of zij op een wachtlijst staat voor een sociale woning en dus een beperkt inkomen heeft. De Vlaamse huursubsidie bedraagt ongeveer één derde van de huur.In 2017 werden 10.637 huursubsidies aangevraagd bij de Vlaamse overheid. Dat is een nieuw record. Het aantal aanvragen zit al jaren in de lift. Zo ging het in 2014 nog om 7.086 aanvragen, in 2015 om 7.861 en in 2016 om 9.828.Van de 10.637 aanvragen die vorig jaar werden ingediend, is ongeveer de helft (5.281) geweigerd. De belangrijkste reden voor een weigering is dat de woning waarvoor de subsidie wordt aangevraagd onvoldoende woonkwaliteit biedt (20 procent). 'Dat bij één weigering op vijf de woning niet voldoet aan de normen is echt zorgelijk. Het is belangrijk dat de lokale overheden hier hun verantwoordelijkheid nemen en de weigeringen opvolgen. Zulke panden moeten worden ge(her)controleerd en in orde gebracht', zegt Marc Hendrickx.Verder bleek bij 10 procent van de weigeringen dat de aanvrager had nagelaten zich in te schrijven bij een sociale huisvester. Het ontbreken van een inschrijving bij een huisvester is vaak het gevolg van administratieve nalatigheid bij de kandidaten. De verplichting om zich in te schrijven bij een sociale huurmaatschappij is net ingevoerd om hen te begeleiden naar een - nog meer betaalbare - sociale woning.