De gemeenteraad van Grimbergen vond donderdag geen meerderheid voor de afschaffing van de buurtweg op Parking C, de site van het toekomstig stadion. Die afschaffing is noodzakelijk voor het verkrijgen van de nodige vergunningen. Hoe het nu verder moet is onduidelijk. De tijd begint evenwel te dringen, want het Eurostadion moet tegen 2020 gebouwd zijn.

Graafmachine

In een reactie op de beslissing van de Grimbergse gemeenteraad heeft projectontwikkelaar Ghelamco, die op Parking C in Grimbergen het Eurostadion wil bouwen, vrijdag de oude buurtweg van Wemmel naar Grimbergen die de parking doorkruist, afgebakend met paaltjes en linten en er een graafmachine neergezet. Aangezien de buurtweg nog bestaat door 'het niet afschaffen' ervan door de gemeente Grimbergen, begaan de gebruikers van Parking C een zware overtreding door op een openbare weg te parkeren, liet Ghelamco vrijdag tijdens een persbijeenkomst ter plaatse optekenen.

Ghelamco had vorig jaar een zaak aangespannen voor de vrederechter van Grimbergen om de noodzakelijke schrapping van de buurtweg te verkrijgen. Die oordeelde dat er van verjaring van de buurtweg geen sprake is. De vrederechter beval Grimbergen om binnen een termijn van één maand een formeel verzoek te richten tot de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant tot afschaffing van de buurtweg. Grimbergen was echter van oordeel dat bij het indienen van het verzoek tot afschaffing de procedure diende gevolgd te worden die voorgeschreven wordt door de Buurtwegenwet en organiseerde hierbij eerst een openbaar onderzoek op basis waarvan donderdag een beslissing genomen werd.

Batibouw

Hoe moet het nu verder? "We zullen ons opnieuw beraden en vragen aan de gemeente Grimbergen wat ze willen doen met de buurtweg, want dit is surrealistisch", aldus Neyt. Gebruikers van Parking C zouden bij het parkeren namelijk op een openbare weg komen te staan en dan zouden ze een zware overtreding begaan. Dat risico wil Ghelamco naar eigen zeggen niet lopen.

De bouwheer kan beroep aantekenen tegen de beslissing die op de gemeenteraad werd genomen, maar Ghelamco hoopt dat het gezond verstand zal zegevieren. De bal ligt dus opnieuw in het kamp van de gemeente Grimbergen. Tussen de lijnen door laat Ghelamco zelfs verstaan dat het de oude buurtweg effectief durft bloot te leggen, en dat zou nefast zijn voor in eerste instantie de bouw- en verbouwbeurs Batibouw. Die start op 16 februari.

De gemeente Grimbergen krijgt per euro die betaald wordt voor het gebruik van Parking C bovendien nog altijd 12,5 cent.

Het behoud van de buurtweg door de gemeente Grimbergen is een zoveelste hoofdstuk in de saga rond het Eurostadion. Toch zijn ze er bij Ghelamco rotsvast van overtuigd dat het er op tijd zal staan. "Dit zorgt opnieuw voor wat vertraging, maar het stadion zal af zijn tegen Euro 2020, daar ben ik formeel in", aldus Neyt. Ghelamco hoopt nog altijd dit jaar te beginnen met de bouw van het stadion.

De gemeenteraad van Grimbergen vond donderdag geen meerderheid voor de afschaffing van de buurtweg op Parking C, de site van het toekomstig stadion. Die afschaffing is noodzakelijk voor het verkrijgen van de nodige vergunningen. Hoe het nu verder moet is onduidelijk. De tijd begint evenwel te dringen, want het Eurostadion moet tegen 2020 gebouwd zijn.In een reactie op de beslissing van de Grimbergse gemeenteraad heeft projectontwikkelaar Ghelamco, die op Parking C in Grimbergen het Eurostadion wil bouwen, vrijdag de oude buurtweg van Wemmel naar Grimbergen die de parking doorkruist, afgebakend met paaltjes en linten en er een graafmachine neergezet. Aangezien de buurtweg nog bestaat door 'het niet afschaffen' ervan door de gemeente Grimbergen, begaan de gebruikers van Parking C een zware overtreding door op een openbare weg te parkeren, liet Ghelamco vrijdag tijdens een persbijeenkomst ter plaatse optekenen.Ghelamco had vorig jaar een zaak aangespannen voor de vrederechter van Grimbergen om de noodzakelijke schrapping van de buurtweg te verkrijgen. Die oordeelde dat er van verjaring van de buurtweg geen sprake is. De vrederechter beval Grimbergen om binnen een termijn van één maand een formeel verzoek te richten tot de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant tot afschaffing van de buurtweg. Grimbergen was echter van oordeel dat bij het indienen van het verzoek tot afschaffing de procedure diende gevolgd te worden die voorgeschreven wordt door de Buurtwegenwet en organiseerde hierbij eerst een openbaar onderzoek op basis waarvan donderdag een beslissing genomen werd.Hoe moet het nu verder? "We zullen ons opnieuw beraden en vragen aan de gemeente Grimbergen wat ze willen doen met de buurtweg, want dit is surrealistisch", aldus Neyt. Gebruikers van Parking C zouden bij het parkeren namelijk op een openbare weg komen te staan en dan zouden ze een zware overtreding begaan. Dat risico wil Ghelamco naar eigen zeggen niet lopen. De bouwheer kan beroep aantekenen tegen de beslissing die op de gemeenteraad werd genomen, maar Ghelamco hoopt dat het gezond verstand zal zegevieren. De bal ligt dus opnieuw in het kamp van de gemeente Grimbergen. Tussen de lijnen door laat Ghelamco zelfs verstaan dat het de oude buurtweg effectief durft bloot te leggen, en dat zou nefast zijn voor in eerste instantie de bouw- en verbouwbeurs Batibouw. Die start op 16 februari. De gemeente Grimbergen krijgt per euro die betaald wordt voor het gebruik van Parking C bovendien nog altijd 12,5 cent. Het behoud van de buurtweg door de gemeente Grimbergen is een zoveelste hoofdstuk in de saga rond het Eurostadion. Toch zijn ze er bij Ghelamco rotsvast van overtuigd dat het er op tijd zal staan. "Dit zorgt opnieuw voor wat vertraging, maar het stadion zal af zijn tegen Euro 2020, daar ben ik formeel in", aldus Neyt. Ghelamco hoopt nog altijd dit jaar te beginnen met de bouw van het stadion.