"Om het hoofd te bieden aan de snel toenemende vergrijzing en een nieuwe dynamiek in het zorgaanbod te ontwikkelen, vormen we een netwerk dat voldoende kritische massa heeft op het woon- en zorgbeleid binnen de stad Gent", aldus voorzitter Dirk D'Hondt.

Het id de bedoeling dat de dertien met één stem spreken ten opzichte van hun lokale partners, zoals de stad, de politie, de brandweer en het OCMW, maar ook tegenover het regionale of Vlaamse niveau.

Binnen 'Gandanet' willen de dertien gezamenlijk een zorgstrategie uitwerken en met andere partners samenwerken, zodat een ruim, toegankelijk en kwaliteitsvol aanbod van zorg en wonen tot stand komt. De dertien woonzorgcentra maakten enkele concrete werkafspraken en een stappenplan om die te realiseren.

In het netwerk zitten acht woonzorgcentra uit Gent-centrum, twee uit Oostakker en telkens één uit Ledeberg, Sint-Denijs-Westrem en Baarle. Het netwerk vertegenwoordigt ruim 1.600 ouderen en ruim 1.300 personeelsleden. (Belga/BO)

"Om het hoofd te bieden aan de snel toenemende vergrijzing en een nieuwe dynamiek in het zorgaanbod te ontwikkelen, vormen we een netwerk dat voldoende kritische massa heeft op het woon- en zorgbeleid binnen de stad Gent", aldus voorzitter Dirk D'Hondt. Het id de bedoeling dat de dertien met één stem spreken ten opzichte van hun lokale partners, zoals de stad, de politie, de brandweer en het OCMW, maar ook tegenover het regionale of Vlaamse niveau. Binnen 'Gandanet' willen de dertien gezamenlijk een zorgstrategie uitwerken en met andere partners samenwerken, zodat een ruim, toegankelijk en kwaliteitsvol aanbod van zorg en wonen tot stand komt. De dertien woonzorgcentra maakten enkele concrete werkafspraken en een stappenplan om die te realiseren. In het netwerk zitten acht woonzorgcentra uit Gent-centrum, twee uit Oostakker en telkens één uit Ledeberg, Sint-Denijs-Westrem en Baarle. Het netwerk vertegenwoordigt ruim 1.600 ouderen en ruim 1.300 personeelsleden. (Belga/BO)