De cijfers werden verzameld door Groen! op basis van antwoorden van het gemeentebestuur op schriftelijke vragen. "In het bestuursakkoord 2001-2006 werd de bouw van 2.000 bijkomende woningen vooropgesteld", zegt Heyse. "Uiteindelijk werden maar 229 extra sociale huurwoningen gerealiseerd of amper 11,5 procent van het beloofde aantal."

Tussen 2008 tot 2010 is het aantal beschikbare sociale huurwoningen opnieuw gedaald. Algemeen resultaat na de eerste vier jaar van deze legislatuur is een netto daling van het aantal sociale huurwoningen met 230.

De wachttijd in Gent liep tussen 2005 en 2008 op van 20 tot 27 maanden, zegt Heyse. "Netto is er tussen 2001 en 2010 geen enkele sociale huurwoning bijgekomen, er is er zelfs nog eentje minder."

Ten opzichte van een toenemende bevolking en een groei van het aantal woningen, betekent een gelijk aantal sociale woningen dat mensen op langere wachtlijsten komen.

De cijfers werden verzameld door Groen! op basis van antwoorden van het gemeentebestuur op schriftelijke vragen. "In het bestuursakkoord 2001-2006 werd de bouw van 2.000 bijkomende woningen vooropgesteld", zegt Heyse. "Uiteindelijk werden maar 229 extra sociale huurwoningen gerealiseerd of amper 11,5 procent van het beloofde aantal." Tussen 2008 tot 2010 is het aantal beschikbare sociale huurwoningen opnieuw gedaald. Algemeen resultaat na de eerste vier jaar van deze legislatuur is een netto daling van het aantal sociale huurwoningen met 230. De wachttijd in Gent liep tussen 2005 en 2008 op van 20 tot 27 maanden, zegt Heyse. "Netto is er tussen 2001 en 2010 geen enkele sociale huurwoning bijgekomen, er is er zelfs nog eentje minder." Ten opzichte van een toenemende bevolking en een groei van het aantal woningen, betekent een gelijk aantal sociale woningen dat mensen op langere wachtlijsten komen.