In de plaats van de vereiste vergunning komt er voor sommige constructies een meldingsplicht, maar voor een groot deel daarvan geldt vanaf 1 december 2010 vergunning noch meldingsplicht.

De meldingsplicht is een nieuwe procedure uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, die een klein jaar geleden van kracht werd. Het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering legt nu vast welke werken voortaan gemeld moeten worden, maar geen vergunning meer nodig hebben.

Een melding volstaat voor een aanpassing of uitbreiding bij een woning van maximaal 40m2, zoals een garage of een veranda. De bouwheer moet de werken twintig dagen voor de aanvang ervan melden bij de gemeente via een vast formulier.

Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters heeft daarnaast de lijst met werken die vrijgesteld zijn van een vergunning, en die ook niet gemeld moeten worden, uitgebreid.

De vrijstelling geldt voortaan voor vrijstaande gebouwen met een maximale oppervlakte van 40m2 (bvb. carports, tuinhuisjes...) en niet overdekte constructies van maximaal 80m2 (bijv. terras, zwembad, vijver...).

Ook voor bedrijven is er een belangrijke vereenvoudiging door de invoering van de zogenaamde "enige vergunning". Dat houdt in dat voor de uitbreiding of verbouwing van bestaande bedrijven in industriegebied een melding zal volstaan als er voor de uitbreiding al een milieuvergunning verleend is.

In de plaats van de vereiste vergunning komt er voor sommige constructies een meldingsplicht, maar voor een groot deel daarvan geldt vanaf 1 december 2010 vergunning noch meldingsplicht.De meldingsplicht is een nieuwe procedure uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, die een klein jaar geleden van kracht werd. Het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering legt nu vast welke werken voortaan gemeld moeten worden, maar geen vergunning meer nodig hebben. Een melding volstaat voor een aanpassing of uitbreiding bij een woning van maximaal 40m2, zoals een garage of een veranda. De bouwheer moet de werken twintig dagen voor de aanvang ervan melden bij de gemeente via een vast formulier. Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters heeft daarnaast de lijst met werken die vrijgesteld zijn van een vergunning, en die ook niet gemeld moeten worden, uitgebreid. De vrijstelling geldt voortaan voor vrijstaande gebouwen met een maximale oppervlakte van 40m2 (bvb. carports, tuinhuisjes...) en niet overdekte constructies van maximaal 80m2 (bijv. terras, zwembad, vijver...). Ook voor bedrijven is er een belangrijke vereenvoudiging door de invoering van de zogenaamde "enige vergunning". Dat houdt in dat voor de uitbreiding of verbouwing van bestaande bedrijven in industriegebied een melding zal volstaan als er voor de uitbreiding al een milieuvergunning verleend is.