In de plaats van de vergunning komt er voor sommige constructies een meldingsplicht, maar het goedgekeurde besluit komt er in grote lijnen op neer dat een groot deel van de kleinere werken binnenkort vergund noch gemeld zal moeten worden. Het besluit moet wel nog voor advies naar de Raad van State, maar zou nog voor de zomer van 2010 in werking kunnen treden.

De vereenvoudiging van de vergunningsprocedures maakt deel uit van de nieuwe Codex Ruimtelijke Ordening, die 1 september 2009 van kracht werd.

De vorige Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen beoogde de vergunningsplicht voor kleine constructies af te schaffen tegen 1 september 2009, maar volgens zijn opvolger Philippe Muyters was die timing niet haalbaar. De overheid en de gemeenten hadden meer voorbereidingstijd nodig.

Er werd ook nog gesleuteld aan een uitbreiding van de vrijstellingen. Daardoor worden alle vrijstaande bijgebouwen met een maximale oppervlakte van 40 m2 binnenkort vrijgesteld van melding of vergunning. Dat betekent dat wie voortaan een tuinhuis, carport of zwembad wil bouwen, daar geen formulieren meer voor zal moeten invullen, op voorwaarde dat de bestaande voorwaarden zoals maximale hoogte en afstand tot de perceelgrens gerespecteerd worden.

Wie een beperkte uitbreiding van de woning plant, zoals het aanbouwen van een garage of een kleine veranda, zal dit kunnen doen na een melding aan de gemeente. De meldingsplicht geldt ook voor verbouwingen aan de gevel of interne verbouwingen.

Ook in industriegebieden zal voor bepaalde uitbreidingen, zoals het bijbouwen van een loods, de vergunnigsplicht vervangen worden door een meldingsplicht. Alleen in natuurgebieden blijft de vergunningsplicht ongewijzigd gelden.

In de plaats van de vergunning komt er voor sommige constructies een meldingsplicht, maar het goedgekeurde besluit komt er in grote lijnen op neer dat een groot deel van de kleinere werken binnenkort vergund noch gemeld zal moeten worden. Het besluit moet wel nog voor advies naar de Raad van State, maar zou nog voor de zomer van 2010 in werking kunnen treden. De vereenvoudiging van de vergunningsprocedures maakt deel uit van de nieuwe Codex Ruimtelijke Ordening, die 1 september 2009 van kracht werd. De vorige Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen beoogde de vergunningsplicht voor kleine constructies af te schaffen tegen 1 september 2009, maar volgens zijn opvolger Philippe Muyters was die timing niet haalbaar. De overheid en de gemeenten hadden meer voorbereidingstijd nodig. Er werd ook nog gesleuteld aan een uitbreiding van de vrijstellingen. Daardoor worden alle vrijstaande bijgebouwen met een maximale oppervlakte van 40 m2 binnenkort vrijgesteld van melding of vergunning. Dat betekent dat wie voortaan een tuinhuis, carport of zwembad wil bouwen, daar geen formulieren meer voor zal moeten invullen, op voorwaarde dat de bestaande voorwaarden zoals maximale hoogte en afstand tot de perceelgrens gerespecteerd worden. Wie een beperkte uitbreiding van de woning plant, zoals het aanbouwen van een garage of een kleine veranda, zal dit kunnen doen na een melding aan de gemeente. De meldingsplicht geldt ook voor verbouwingen aan de gevel of interne verbouwingen. Ook in industriegebieden zal voor bepaalde uitbreidingen, zoals het bijbouwen van een loods, de vergunnigsplicht vervangen worden door een meldingsplicht. Alleen in natuurgebieden blijft de vergunningsplicht ongewijzigd gelden.