Tot een paar jaar geleden kondigde de fiscus op zijn website elk jaar aan wie meer risico op controle liep. Elke belastingplichtige werd zo aangespoord fiscale verplichtingen na te komen. Nu de fiscus dat niet langer zelf bekendmaakt, vernam De Tijd welke belastingplichtigen dit jaar extra geviseerd worden. De FOD Financiën bevestigt het nieuws.

Het doelwit dit jaar zijn eigenaars van vastgoed, meer specifiek eigenaars met een aanzienlijk patrimonium. In principe worden de inkomsten uit de verhuur van een woning als onroerend beschouwd. Maar bij wie meerdere woningen en/of gronden bezit, kunnen die inkomsten als beroepsinkomen worden beschouwd, waardoor ze meer belast worden.

Ook Belgen met een rekening in het buitenland lopen in het vizier. Wie zijn buitenlandse rekening niet aangeeft, komt daar niet langer mee weg. Door de automa­tische gegevensuitwisseling tussen de Europese lidstaten kent de fiscus zo goed als alle buitenlandse bezittingen.

Die verplichting komt boven op een andere. Eigenaars van een tweede verblijf in het buitenland hadden tot uiterlijk eind vorig jaar de tijd om de fiscus de gegevens te bezorgen die hij nodig heeft om het kadastraal inkomen te bepalen. Sinds dit jaar wordt buitenlands vastgoed anders belast. Daarom moet in de belastingaangifte niet langer de huur(waarde) maar het het kadastraal inkomen worden aangegeven.

Tot een paar jaar geleden kondigde de fiscus op zijn website elk jaar aan wie meer risico op controle liep. Elke belastingplichtige werd zo aangespoord fiscale verplichtingen na te komen. Nu de fiscus dat niet langer zelf bekendmaakt, vernam De Tijd welke belastingplichtigen dit jaar extra geviseerd worden. De FOD Financiën bevestigt het nieuws.Het doelwit dit jaar zijn eigenaars van vastgoed, meer specifiek eigenaars met een aanzienlijk patrimonium. In principe worden de inkomsten uit de verhuur van een woning als onroerend beschouwd. Maar bij wie meerdere woningen en/of gronden bezit, kunnen die inkomsten als beroepsinkomen worden beschouwd, waardoor ze meer belast worden. Ook Belgen met een rekening in het buitenland lopen in het vizier. Wie zijn buitenlandse rekening niet aangeeft, komt daar niet langer mee weg. Door de automa­tische gegevensuitwisseling tussen de Europese lidstaten kent de fiscus zo goed als alle buitenlandse bezittingen. Die verplichting komt boven op een andere. Eigenaars van een tweede verblijf in het buitenland hadden tot uiterlijk eind vorig jaar de tijd om de fiscus de gegevens te bezorgen die hij nodig heeft om het kadastraal inkomen te bepalen. Sinds dit jaar wordt buitenlands vastgoed anders belast. Daarom moet in de belastingaangifte niet langer de huur(waarde) maar het het kadastraal inkomen worden aangegeven.