U geniet ook een fiscaal voordeel als u materialen aankoopt voor een energiebesparende investering.

Zoals u weet, krijgt u een belastingvermindering als u energiebesparende investeringen laat uitvoeren aan uw woning. Een recent vonnis zegt dat u dat voordeel ook krijgt wanneer u zelf de materialen koopt en die laat plaatsen door een geregistreerde aannemer.

In ons fiscaal wetboek vinden we een lijst met energiebesparende investeringen die recht geven op een belastingvermindering van 40 % van de kostprijs van de werken met voor inkomstenjaar 2009 een maximum van 2770 EUR per jaar en per woning.

Het gaat onder andere om het plaatsen of vervangen van dubbele beglazing, de isolatie van daken, de vervanging en het onderhoud van de stookketel... Gaat het om de plaatsing van zonnepanelen, dan wordt het maximum zelfs verhoogd tot 3600 EUR. Een van de voorwaarden om die belastingvermindering te kunnen krijgen, is dat de werken door een geregistreerde aannemer uitgevoerd moeten worden.

De fiscus is van oordeel dat de geregistreerde aannemer zowel de materialen moet leveren als plaatsen om het volledige bedrag in aanmerking te laten komen voor de belastingvermindering. Wanneer u zelf de materialen koopt en die laat plaatsen door een geregistreerde aannemer, krijgt u alleen een belastingvermindering voor de factuur van de aannemer (plaatsing) en niet voor de aankoop van de materialen, althans volgens de visie van de fiscus.

Die visie werd echter onlangs aangevochten voor de rechter. Een belastingplichtige had zelf een nieuwe stookketel gekocht en laten plaatsen door een geregistreerde aannemer. De stookketel kostte 2000 EUR, de plaatsing ervan slechts 300 EUR. De belastingplichtige vroeg een belastingvermindering voor het volledige bedrag van 2300 EUR, maar kreeg van de fiscus slechts een voordeel voor 300 EUR, het bedrag van de plaatsing.

De belastingplichtige was het daar niet mee eens en bracht de discussie voor de rechter. De rechter te Bergen gaf in zijn vonnis van 20 april 2009 de belastingplichtige gelijk. Volgens de rechter staat er immers niet in de wet, noch in een uitvoeringsbesluit, dat zowel de levering als de plaatsing moet gebeuren door een geregistreerde aannemer.

Volgens de rechter krijgt u dus ook een belastingvermindering als u zelf de materialen aankoopt en een factuur daarvan kunt voorleggen. De beslissing van de rechter kan trouwens doorgetrokken worden naar de andere energiebesparende investeringen. Ook wanneer u bijvoorbeeld zelf zonnecelpanelen koopt en die laat plaatsen door een geregistreerde aannemer, krijgt u een belastingvermindering op de aankoopfactuur van de materialen en op de plaatsing ervan door een geregistreerde aannemer.

Let wel, voor de btw gelden andere regels. Om in aanmerking te komen voor het verlaagde btw-tarief van 6 % (in plaats van 21 %) op de totale factuur van de werken aan uw woning, moeten de materialen zowel geleverd als geplaatst worden door een geregistreerde aannemer.

Koopt u dus zelf de materialen en laat u die plaatsen door een geregistreerde aannemer, dan betaalt u 21 % btw op de aankoop.

U geniet ook een fiscaal voordeel als u materialen aankoopt voor een energiebesparende investering. Zoals u weet, krijgt u een belastingvermindering als u energiebesparende investeringen laat uitvoeren aan uw woning. Een recent vonnis zegt dat u dat voordeel ook krijgt wanneer u zelf de materialen koopt en die laat plaatsen door een geregistreerde aannemer. In ons fiscaal wetboek vinden we een lijst met energiebesparende investeringen die recht geven op een belastingvermindering van 40 % van de kostprijs van de werken met voor inkomstenjaar 2009 een maximum van 2770 EUR per jaar en per woning. Het gaat onder andere om het plaatsen of vervangen van dubbele beglazing, de isolatie van daken, de vervanging en het onderhoud van de stookketel... Gaat het om de plaatsing van zonnepanelen, dan wordt het maximum zelfs verhoogd tot 3600 EUR. Een van de voorwaarden om die belastingvermindering te kunnen krijgen, is dat de werken door een geregistreerde aannemer uitgevoerd moeten worden. De fiscus is van oordeel dat de geregistreerde aannemer zowel de materialen moet leveren als plaatsen om het volledige bedrag in aanmerking te laten komen voor de belastingvermindering. Wanneer u zelf de materialen koopt en die laat plaatsen door een geregistreerde aannemer, krijgt u alleen een belastingvermindering voor de factuur van de aannemer (plaatsing) en niet voor de aankoop van de materialen, althans volgens de visie van de fiscus. Die visie werd echter onlangs aangevochten voor de rechter. Een belastingplichtige had zelf een nieuwe stookketel gekocht en laten plaatsen door een geregistreerde aannemer. De stookketel kostte 2000 EUR, de plaatsing ervan slechts 300 EUR. De belastingplichtige vroeg een belastingvermindering voor het volledige bedrag van 2300 EUR, maar kreeg van de fiscus slechts een voordeel voor 300 EUR, het bedrag van de plaatsing. De belastingplichtige was het daar niet mee eens en bracht de discussie voor de rechter. De rechter te Bergen gaf in zijn vonnis van 20 april 2009 de belastingplichtige gelijk. Volgens de rechter staat er immers niet in de wet, noch in een uitvoeringsbesluit, dat zowel de levering als de plaatsing moet gebeuren door een geregistreerde aannemer. Volgens de rechter krijgt u dus ook een belastingvermindering als u zelf de materialen aankoopt en een factuur daarvan kunt voorleggen. De beslissing van de rechter kan trouwens doorgetrokken worden naar de andere energiebesparende investeringen. Ook wanneer u bijvoorbeeld zelf zonnecelpanelen koopt en die laat plaatsen door een geregistreerde aannemer, krijgt u een belastingvermindering op de aankoopfactuur van de materialen en op de plaatsing ervan door een geregistreerde aannemer. Let wel, voor de btw gelden andere regels. Om in aanmerking te komen voor het verlaagde btw-tarief van 6 % (in plaats van 21 %) op de totale factuur van de werken aan uw woning, moeten de materialen zowel geleverd als geplaatst worden door een geregistreerde aannemer. Koopt u dus zelf de materialen en laat u die plaatsen door een geregistreerde aannemer, dan betaalt u 21 % btw op de aankoop.