Eiffage Benelux behoort met 760 miljoen omzet (prognose voor 2010) bij de grootste bouwbedrijven in dit land. De 3300 medewerkers opereren onder liefst 28 merken. Paul Danaux licht in Trends voor het eerst sinds zijn benoeming in april zijn opdracht toe: "Parijs heeft geen plannen om alle Belgische dochters te herdopen in Eiffage. Wel is er nood aan meer synergie. Het is de bedoeling dat de kleinere dochters meer dan vroeger steunen op hun grote broers, bijvoorbeeld op hun informatica. Ook de grote ondernemingen kunnen perfect meer van elkaar leren over kostencalculatie en vastgoedontwikkeling. Voor echt grote projecten in de publiek-private samenwerking, bijvoorbeeld, kunnen we dan weer steunen op Parijs."

De Eiffage-bouwpoot in het gewest Vlaanderen haalt 150 miljoen euro omzet. De Brusselse (110 miljoen) en de Waalse tak (150 miljoen) boeken samen meer omzet, wat het imago van Eiffage als een Frans-Franstalige onderneming lijkt te bevestigen. "Er is een evenwicht als we ook de waterbouw erbij rekenen", pareert Danaux. "Bovendien werkt het Brusselse Valens ook in Vlaanderen. Het is de bedoeling de omzet gelijkmatig over de landsdelen te spreiden. Antwerpse Bouwwerken zal een meer stuwende rol spelen. De hoofdzetel in Borgerhout wordt vernieuwd, wat zijn imago zal versterken. Ook is het de bedoeling dat het netwerk van onze Antwerpse poot wordt ingeschakeld voor de ontwikkelingsopdrachten. Dat netwerk wordt dan ondersteund met de kennis van Soficom Development, dat het ontwikkelingsrisico draagt. Ook dat is een belangrijk aspect van mijn taak als CEO."

Eiffage Benelux heeft een lange traditie van overnames, maar de meest recente dateert van oktober 2007 (het renovatiebedrijf PIT Antwerpen). Danaux: "Ik verwacht dat er nogal wat concurrenten de komende twee jaar in problemen komen omdat hun orderboekje leegloopt. We gaan pas op het overnamepad binnen een jaar tot anderhalf jaar."

H.B.

Eiffage Benelux behoort met 760 miljoen omzet (prognose voor 2010) bij de grootste bouwbedrijven in dit land. De 3300 medewerkers opereren onder liefst 28 merken. Paul Danaux licht in Trends voor het eerst sinds zijn benoeming in april zijn opdracht toe: "Parijs heeft geen plannen om alle Belgische dochters te herdopen in Eiffage. Wel is er nood aan meer synergie. Het is de bedoeling dat de kleinere dochters meer dan vroeger steunen op hun grote broers, bijvoorbeeld op hun informatica. Ook de grote ondernemingen kunnen perfect meer van elkaar leren over kostencalculatie en vastgoedontwikkeling. Voor echt grote projecten in de publiek-private samenwerking, bijvoorbeeld, kunnen we dan weer steunen op Parijs." De Eiffage-bouwpoot in het gewest Vlaanderen haalt 150 miljoen euro omzet. De Brusselse (110 miljoen) en de Waalse tak (150 miljoen) boeken samen meer omzet, wat het imago van Eiffage als een Frans-Franstalige onderneming lijkt te bevestigen. "Er is een evenwicht als we ook de waterbouw erbij rekenen", pareert Danaux. "Bovendien werkt het Brusselse Valens ook in Vlaanderen. Het is de bedoeling de omzet gelijkmatig over de landsdelen te spreiden. Antwerpse Bouwwerken zal een meer stuwende rol spelen. De hoofdzetel in Borgerhout wordt vernieuwd, wat zijn imago zal versterken. Ook is het de bedoeling dat het netwerk van onze Antwerpse poot wordt ingeschakeld voor de ontwikkelingsopdrachten. Dat netwerk wordt dan ondersteund met de kennis van Soficom Development, dat het ontwikkelingsrisico draagt. Ook dat is een belangrijk aspect van mijn taak als CEO." Eiffage Benelux heeft een lange traditie van overnames, maar de meest recente dateert van oktober 2007 (het renovatiebedrijf PIT Antwerpen). Danaux: "Ik verwacht dat er nogal wat concurrenten de komende twee jaar in problemen komen omdat hun orderboekje leegloopt. We gaan pas op het overnamepad binnen een jaar tot anderhalf jaar." H.B.