Heeft de coronacrisis de vervaldatum van beproefde kantoorconcepten vervroegd? In april 2014 nam de bedrijvengroep Gumption een gloednieuw hoofdkantoor in Kontich in gebruik. De groep koos voor een open landschapskantoor. Transparantie was het codewoord, en glas kreeg een prominente plaats in de inrichting. Amper zes jaar later ging de hele kantoorinrichting al op de schop.
...

Heeft de coronacrisis de vervaldatum van beproefde kantoorconcepten vervroegd? In april 2014 nam de bedrijvengroep Gumption een gloednieuw hoofdkantoor in Kontich in gebruik. De groep koos voor een open landschapskantoor. Transparantie was het codewoord, en glas kreeg een prominente plaats in de inrichting. Amper zes jaar later ging de hele kantoorinrichting al op de schop. De coronacrisis was voor Gumption een gelegenheid om zijn kantoren tegen het licht te houden. Het management vroeg de medewerkers naar hun behoeften en maakte van hun gedwongen afwezigheid gebruik om een totaalrenovatie door te voeren, naar een ontwerp van de interieurarchitecte Lorena Kempeneer van Rosehip & Raspberry. In de nieuwe versie van het Gumption-hoofdkantoor domineren groentinten en duurzame materialen. Door de toevoeging van enkele houten afscheidingen is het landschapskantoor toch iets minder open dan voorheen. "De bedrijven zitten als clusters - bubbels, zo je wilt - bij elkaar", omschrijft Lorena Kempeneer de nieuwe lay-out. "We gaan niet meer terug naar de jaren zestig of zeventig, toen iedereen afgezonderd in zijn eigen hokje werkte", zegt Bart Embrechts, managing partner van Gumption. "Maar een open landschapskantoor is duidelijk niet voor iedereen en voor elke activiteit de beste oplossing." Gumption is een bedrijvengroep die een twintigtal IT-gerelateerde ondernemingen overkoepelt. De onderneming heeft zes vestigingen in België, Nederland en Luxemburg, en iets meer dan 500 medewerkers. Voor corona werkten ongeveer 60 à 70 mensen regelmatig vanuit het hoofdkantoor. Daarnaast was het ook een occasionele werk- of vergaderplek voor een 200tal consultants van de groep. Liene De Bie, experience partner bij Gumption, heeft er vertrouwen in dat de medewerkers ook na de coronacrisis weer de weg naar het hoofdkantoor vinden. "Veel mensen snakken ernaar om terug naar kantoor te komen", zegt ze. "Maar ze zijn zich vandaag ook veel bewuster van het belang van een goede werkomgeving. Sommigen hebben ervaren dat hun thuiskantoor best wel een goede plek is om gefocust te werken." Gumption rekent daarom af met de vaste werkplekken. "Werken is gelinkt aan taken, niet aan plekken", luidt het nieuwe devies. "Als medewerkers willen telefoneren of een Teams-call hebben, kunnen ze nu terecht in onze geluidsdichte phoneboots", verduidelijkt Liene De Bie. "Maar ook voor een taak die veel concentratie vergt, bieden we geschikte plekken aan. Mensen zullen een plek zoeken in het gebouw in functie van de taak die ze op dat moment uitvoeren. Dat gebeurde vroeger niet. Je bleef de hele dag op dezelfde plek zitten." Thuiswerken wordt hoe dan ook een blijver, geloven ze bij Gumption, maar dan wel in combinatie met werken op kantoor. "Het postcoronakantoor moet kunnen omgaan met die nieuwe hybride realiteit", meent Bart Embrechts. Onlinemeetings en videobellen associëren we nu nog met thuiswerken, maar die nieuwe werk- en communicatiemethoden zullen ook hun weg vinden naar het kantoor. Niet iedereen zal op hetzelfde moment op het kantoor zijn. De bedrijven van de Gumption-groep hebben daarom fors geïnvesteerd in materiaal en infrastructuur om teammeetings en webinars op een kwalitatieve manier te kunnen livestreamen. Volgens Bart Embrechts wordt het nieuwe kantoor ook nog meer dan vroeger een ontmoetingsplek. "We vinden het belangrijk dat de medewerkers met elkaar connecteren. Dat is goed voor hun welbevinden en de sociale cohesie, maar we zijn er ook van overtuigd dat teamwerk de performantie ten goede komt." Voorlopig is het nog kalm in het heringerichte hoofdkantoor van Gumption. Maar Bart Embrechts rekent erop tegen september alle medewerkers weer te kunnen verwelkomen in Kontich. Hij beseft wel dat voltijds op kantoor werken voor een deel van de medewerkers geen optie meer zal zijn. Dat heeft ook voordelen, zegt hij: "Als mensen deeltijds thuiswerken, verhoogt de capaciteit van dit kantoor tot 30 procent. Dat is mooi meegenomen, want we groeien snel." Embrechts voegt er meteen aan toe dat dat niet betekent dat Gumption telewerken zal aanmoedigen. "De bedrijven in onze groep beslissen autonoom over regelingen rond telewerken. Op groepsniveau werken wij een alternerend systeem uit, waarbij de teams twee à drie dagen thuiswerken en de overige dagen op kantoor. Wij gaan nu met hen in gesprek, om concrete afspraken te maken." Zal de eerste kantoordag even spannend en onwennig zijn als een eerste schooldag? Uit de enquête van Gumption bij de medewerkers bleek dat er toch wel bezorgdheid is over de veiligheid. "Het is onze verantwoordelijkheid als werkgever om de heropstart veilig te doen verlopen", stelt Liene De Bie. Een recente investering in een nieuwe luchtzuiveringsinstallatie past in dat streven. De bureaus staan ook zo opgesteld dat iedereen op een veilige afstand van elkaar kan werken. Elke medewerker krijgt een draagbaar toestelletje dat op basis van bluetoothtechnologie waarschuwt als een collega te dichtbij komt. Het heeft een preventieve functie, maar het kan ook dienen voor een soort van interne contacttracing. Het toestelletje kan helpen om het veiligheidsgevoel van de mensen te verhogen, meent Embrechts. "De komende maanden zal veiligheid ook op de kantoorvloer nog een belangrijk thema zijn. Afstand houden hoort daar in een overgangsfase bij. Luchtzuivering, meer aandacht voor handhygiëne en de combinatie van thuis- en kantoorwerk zijn blijvers van deze coronacrisis. Maar ik hoop en denk dat de strikte afstandsregels tijdelijk zullen zijn." Hij wijst naar de toog in de ontspanningsruimte van het kantoorgebouw. "Onze toog is altijd een belangrijke ontmoetingsplaats geweest. We behouden die dus ook in het nieuwe concept." Nu hangt er nog een bordje met de boodschap 'Tooghangen is even geen optie'. "Met de nadruk op 'even'," lacht Bart Embrechts.