Bedrijventerreinen zijn een noodzakelijk kwaad. Ze zijn economisch onmisbaar, maar vaak ook lelijk en hinderlijk. Het kan ook anders. Met steun van de drie gewesten zijn duurzame bedrijventerreinen in opmars.

Duurzaam wordt de norm voor bedrijventerreinen. Eind vorig jaar keurde de Brusselse regering de plannen goed voor de ontwikkeling van een duurzaam economisch havengebied op 8 hectare. De Haven van Brussel en de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GOMB) staan in voor de ontwikkeling.

Ook de andere twee gewesten stimuleren de ontwikkeling van duurzame bedrijventerreinen. Wallonië zet via een subsidieregeling in op de ontwikkeling van duurzame bedrijventerreinen. De Waalse regering heeft 2,5 miljoen euro vrijgemaakt voor proefprojecten voor 'eco-zonings', zones voor 'economische activiteiten die in overeenstemming zijn met de principes van duurzame ontwikkeling'. De Vlaamse steun voor de heraanleg van bedrijventerreinen bedraagt 30 procent van de investeringen in infrastructuur (wegen, fietspaden, groenzones...) en van investeringen 'die bijdragen tot de verduurzaming van het terrein' (intensief ruimtegebruik, energie- en waterbesparing...). Voor verouderde terreinen, brownfields, wetenschapsparken en erkende strategische bedrijventerreinen bedraagt de subsidie 60 procent.

Freddy Hoorens van vastgoedbeheerder Quares maakt zich wel zorgen over het nieuwe Vlaamse subsidiebesluit dat binnenkort van kracht wordt. De nieuwe regeling concentreert en heroriënteert de middelen naar herontwikkelingen die zonder subsidies onrendabel zijn. De facto betekent dat volgens Hoorens een verschuiving van de middelen naar gemeenten en intercommunales, ten nadele van private spelers.

Torenhoge Antwerpse Ambities

In Antwerpen is het de bedoeling dat de private en publieke sector de handen in elkaar slaan. In het zuiden van Antwerpen, op het terrein van het vroegere Petroleum Zuid, komt een nieuw duurzaam bedrijventerrein van 113 hectare, dat de naam Blue Gate Antwerp krijgt. De ambities zijn niet min. Philip Heylen (CD&V), de Antwerpse schepen voor Economie en voorzitter van de nv Blue Gate, noemt het "een van de belangrijkste economische projecten in de Antwerpse regio en zelfs in Vlaanderen".

Bij de invulling van het bedrijventerrein ligt de focus op vier economische activiteiten: slimme logistiek, eco-productie, onderzoek & ontwikkeling en energie. De vraag is of die selectiviteit in de huidige economische situatie houdbaar is. Wat als een bedrijf dat niet tot de vier beoogde activiteiten behoort, maar wel nieuwe werkgelegenheid garandeert, zijn oog laat vallen op Blue Gate? "Past het niet in de uitgangspunten en de vier economische domeinen, dan zal het niet voor Blue Gate zijn", antwoordt Heylen. "Blue Gate is een investering in ondernemerschap in Antwerpen, maar het mag de stad niet verstikken. Vergeet niet dat de site vlak bij de stad ligt en aan belangrijke woongebieden zoals het Kiel en het Zuid grenst."

Laurenz Verledens

Het volledige artikel leest u in de vastgoedrubriek van Trends van deze week.

Bedrijventerreinen zijn een noodzakelijk kwaad. Ze zijn economisch onmisbaar, maar vaak ook lelijk en hinderlijk. Het kan ook anders. Met steun van de drie gewesten zijn duurzame bedrijventerreinen in opmars.Duurzaam wordt de norm voor bedrijventerreinen. Eind vorig jaar keurde de Brusselse regering de plannen goed voor de ontwikkeling van een duurzaam economisch havengebied op 8 hectare. De Haven van Brussel en de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GOMB) staan in voor de ontwikkeling. Ook de andere twee gewesten stimuleren de ontwikkeling van duurzame bedrijventerreinen. Wallonië zet via een subsidieregeling in op de ontwikkeling van duurzame bedrijventerreinen. De Waalse regering heeft 2,5 miljoen euro vrijgemaakt voor proefprojecten voor 'eco-zonings', zones voor 'economische activiteiten die in overeenstemming zijn met de principes van duurzame ontwikkeling'. De Vlaamse steun voor de heraanleg van bedrijventerreinen bedraagt 30 procent van de investeringen in infrastructuur (wegen, fietspaden, groenzones...) en van investeringen 'die bijdragen tot de verduurzaming van het terrein' (intensief ruimtegebruik, energie- en waterbesparing...). Voor verouderde terreinen, brownfields, wetenschapsparken en erkende strategische bedrijventerreinen bedraagt de subsidie 60 procent.Freddy Hoorens van vastgoedbeheerder Quares maakt zich wel zorgen over het nieuwe Vlaamse subsidiebesluit dat binnenkort van kracht wordt. De nieuwe regeling concentreert en heroriënteert de middelen naar herontwikkelingen die zonder subsidies onrendabel zijn. De facto betekent dat volgens Hoorens een verschuiving van de middelen naar gemeenten en intercommunales, ten nadele van private spelers.Torenhoge Antwerpse AmbitiesIn Antwerpen is het de bedoeling dat de private en publieke sector de handen in elkaar slaan. In het zuiden van Antwerpen, op het terrein van het vroegere Petroleum Zuid, komt een nieuw duurzaam bedrijventerrein van 113 hectare, dat de naam Blue Gate Antwerp krijgt. De ambities zijn niet min. Philip Heylen (CD&V), de Antwerpse schepen voor Economie en voorzitter van de nv Blue Gate, noemt het "een van de belangrijkste economische projecten in de Antwerpse regio en zelfs in Vlaanderen". Bij de invulling van het bedrijventerrein ligt de focus op vier economische activiteiten: slimme logistiek, eco-productie, onderzoek & ontwikkeling en energie. De vraag is of die selectiviteit in de huidige economische situatie houdbaar is. Wat als een bedrijf dat niet tot de vier beoogde activiteiten behoort, maar wel nieuwe werkgelegenheid garandeert, zijn oog laat vallen op Blue Gate? "Past het niet in de uitgangspunten en de vier economische domeinen, dan zal het niet voor Blue Gate zijn", antwoordt Heylen. "Blue Gate is een investering in ondernemerschap in Antwerpen, maar het mag de stad niet verstikken. Vergeet niet dat de site vlak bij de stad ligt en aan belangrijke woongebieden zoals het Kiel en het Zuid grenst."Laurenz VerledensHet volledige artikel leest u in de vastgoedrubriek van Trends van deze week.