De verklaring voor de hogere grondprijzen in Vlaanderen moet gezocht worden in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, zegt een studie van het Centrum voor Sociaal Beleid van de Universiteit Antwerpen. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wilde de schaarse open ruimte behouden. Sindsdien is de voorraad bouwgrond beperkt en steeg de prijs ervan snel.

Geldstroom van jong naar oud

De dure bouwgrond is vooral in handen van ouderen en wordt gekocht door jongeren. Dat zorgt voor geldstromen van jong naar oud. Maar aangezien jongeren haast onmogelijk nog op eigen kracht een woning kunnen verwerven, worden ze financieel bijgestaan door hun ouders, zodat een omgekeerde geldstroom ontstaat, die vroeger meer via erfenissen verliep, aldus Karel Van den Bosch van het Centrum voor Sociaal Beleid.

Om de grondprijzen wat minder snel te laten stijgen en de jongeren een dienst te bewijzen, zou de overheid de eigenaars -gezinnen en openbare besturen - van de 844.000 vrije bouwgronden beter aanzetten hun 'slapend vermogen' te koop te stellen, aldus Vanden Bosch.

De verklaring voor de hogere grondprijzen in Vlaanderen moet gezocht worden in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, zegt een studie van het Centrum voor Sociaal Beleid van de Universiteit Antwerpen. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wilde de schaarse open ruimte behouden. Sindsdien is de voorraad bouwgrond beperkt en steeg de prijs ervan snel. Geldstroom van jong naar oud De dure bouwgrond is vooral in handen van ouderen en wordt gekocht door jongeren. Dat zorgt voor geldstromen van jong naar oud. Maar aangezien jongeren haast onmogelijk nog op eigen kracht een woning kunnen verwerven, worden ze financieel bijgestaan door hun ouders, zodat een omgekeerde geldstroom ontstaat, die vroeger meer via erfenissen verliep, aldus Karel Van den Bosch van het Centrum voor Sociaal Beleid. Om de grondprijzen wat minder snel te laten stijgen en de jongeren een dienst te bewijzen, zou de overheid de eigenaars -gezinnen en openbare besturen - van de 844.000 vrije bouwgronden beter aanzetten hun 'slapend vermogen' te koop te stellen, aldus Vanden Bosch.