Als gevolg van blijvende tekortkoming kreeg een van de drie huurders een administratieve boete opgelegd van 442 euro. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Wonen Freya Van Den Bossche op een schriftelijke vraag van Liesbeth Homans (N-VA).

Sinds 1 januari 2008 gelden voor kandidaat-sociale huurders verplichtingen op vlak van taal- en inburgeringsbereidheid. Wat de taalbereidheid betreft, moeten personen die geen Nederlandstalig onderwijs volgden hun kennis van het Nederlands aantonen in een gesprek met de sociale huisvestingsmaatschappij of het Huis van het Nederlands.

Als die het nodig achten, moeten de kandidaat-sociale huurders bereid zijn een taalcursus te volgen. De betrokkenen hebben 2 jaar tijd om aan die verplichting te voldoen.

De betrokken huurder aan wie de boete werd opgelegd, werd ook aangemaand om binnen een redelijke termijn te voldoen aan de verplichting. "Indien dit niet het geval is, kan of zal zijn huurcontract verbroken worden. Het gaat niet op dat hij de boete zou betalen zonder aan de verplichtingen te moeten voldoen. Dit zou erop neerkomen dat men de verplichting kan afkopen", aldus de minister.

Als gevolg van blijvende tekortkoming kreeg een van de drie huurders een administratieve boete opgelegd van 442 euro. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Wonen Freya Van Den Bossche op een schriftelijke vraag van Liesbeth Homans (N-VA). Sinds 1 januari 2008 gelden voor kandidaat-sociale huurders verplichtingen op vlak van taal- en inburgeringsbereidheid. Wat de taalbereidheid betreft, moeten personen die geen Nederlandstalig onderwijs volgden hun kennis van het Nederlands aantonen in een gesprek met de sociale huisvestingsmaatschappij of het Huis van het Nederlands. Als die het nodig achten, moeten de kandidaat-sociale huurders bereid zijn een taalcursus te volgen. De betrokkenen hebben 2 jaar tijd om aan die verplichting te voldoen. De betrokken huurder aan wie de boete werd opgelegd, werd ook aangemaand om binnen een redelijke termijn te voldoen aan de verplichting. "Indien dit niet het geval is, kan of zal zijn huurcontract verbroken worden. Het gaat niet op dat hij de boete zou betalen zonder aan de verplichtingen te moeten voldoen. Dit zou erop neerkomen dat men de verplichting kan afkopen", aldus de minister.